Portal Educativo da Xunta de Galicia


CORTE NOS SERVIZOS INFORMÁTICOS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U.


A aplicación EDIXGAL permanecerá deshabilitada por tarefas de mantemento.

O equipo da Amtega é consciente de que este corte xerará trastornos aos/ás usuarios/as, polo que agradece de antemán a súa comprensión e colaboración.