Portal Educativo da Xunta de Galicia


CORTE NOS SERVIZOS INFORMÁTICOS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U.


Coa finalidade de realizar tarefas de mantemento en diversos sistemas, DENDE AS 20:00 HORAS E ATA AS 08:00 HORAS DO SABADO 29 HABERA CORTES NOS SERVIZOS da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O equipo da Amtega é consciente de que este corte xerará trastornos aos/ás usuarios/as, polo que agradece de antemán a súa comprensión e colaboración.