Lecturas por áreas/materias

Física e Químicia

Medio Ambiente

Seleccións de lecturas para a materia de francés

Seleccións "con filosofía"

Bioloxía e xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía. IES Afonso X O Sabio - Cambre (2007). Biblioteca - Dpto. de Bioloxía e Xeoloxía

Selección para a área de Matemáticas. Ensino Secundario