Educación Plástica e Visual

Lecturas. Educación Plástica e Visual. 1/2 Ciclo da ESO

Teresa cámara, profesora de Educ. Plástica do IES Alexandre Bóveda, de Vigo, en colaboración coa biblioteca dese centro, remítenos unha relación de títulos relacionados con esta materia.

Selección de lecturas. Educación Plástica e Visual. 1º e 2º Ciclo da ESO