Lingua e Literatura Castelá

Selección urxente de títulos LIX asociados a distintas materias

Mayte Leis, profesora de Lingua e Literatura Castelá achéganos unha interesante selección de titulos de literatura xuvenil, basicamente en lingua castelá, realizada dende a súa experiencia como mediadora entre mozos e libros. Todos os textos están lidos e "probados", e dende esa práctica, suxírenos unha posible utilización en prácticas de fomento da lectura nas distintas materias ou nas actividades de titoría. A Asesoría de bibliotecas escolares agradece a súa colaboración.

Selección LIX para o ensino secundario