Análise da situación

Formulario 2010 para analizar a biblioteca escolar e a súa integración no centro

Cuestionario actualizado para a análise da situación da biblioteca escolar do centro. É unha ferramenta útil para descubrir o papel que a bibliote está a xogar na dinámica pedágoxica e cultural da vida do centro.

CUESTIONARIO

Avaliación da comprensión lectora.

Este documento pode servir para avaliar a comprensión lectora do alumnado, ben para obter información sobre a situación inicial, ben para recoller datos de avaliación ao final dun proceso. É un documento de carácter inidividual e pode adaptarse a idades diversas.

Cuestionario sobre hábitos de lectura e uso das bibliotecas - alumnado de secundaria

O seguinte cuestionario pode servir para coñecer os usos que o alumnado de ensinanza secundaria e outras  fai da biblioteca escolar. Permite tamén coñecer os seus hábitos de lectura. Pode empregarse para un diagnóstico da situación de partida, na primeira fase de elaboración do Proxecto Lector de Centro.

Cuestionario sobre usos de biblioteca escolar e hábitos de lectura - Alumnado de Primaria

Achégase un estadillo que pode servir para coñecer os usos que o alumnado de primaria (está pensado para un 5º curso, pero podería adaptarse aos máis pequenos), fai da biblioteca escolar. Permite tamén achegarse aos seus hábitos de lectura. Pode empregarse para un diagnóstico da situación de partida, na primeira fase de elaboración do Proxecto Lector de Centro.

Enquisa profesorado

Achégase un modelo de enquisa que permite coñecer as prácticas de uso da bibliotecas escolar do profesorado do centro, así como as actividades de fomento da lectura que leva a cabo co seu alumnado, sexa cos recursos da biblioteca escolar ou con outros. (Se se quere modificar e non se conta coa aplicación que permita correxir arquivos pdf, pódese solicitar o orixinal en formato word a bibliotecasescolares@edu.xunta.es)

Cuestionario profesorado

 

Cuestionario sobre a situación da biblioteca escolar

O Proxecto Lector de Centro precisa, para o seu desenvolvemento, dunha biblioteca escolar organizada e dotada de recursos suficientes, actualizados e adaptados ás necesidades formativas e informativas da comunidade educativa.  Unha das medidas que se recollen como prioritarias á hora de deseñar o Proxecto Lector é a posta en marcha, no seu caso, da biblioteca escolar. Por outra parte, o PL debe estar contextualizado e partir da situación real do centro, polo que se fai necesario unha análise desta realidade, incluíndo os recursos materiais de que se dispón e o uso que se fai deles.

O cuestionario que se achega serve para obter unha radiografía da situación da biblioteca escolar do centro.