Xustificación gasto premio Concurso Traballo por Proxectos 13/14

Impreso xustificación premio II Concurso Traballo por Proxectos (curso 14/15)

IMPRESO para a xustificación do gasto feito a conta da asignación recibida como premio do II CONCURSO DE TRABALLOS POR PROXECTOS realizados durante o curso 14/15.

O prazo de envío desta xustificación é o 30 de xuño de 2016.

IMPRESO