Xustificación gastos PLAMBE 2015/2016

Impresos para xustificación do gasto - PLAMBE 2015/2016

Impresos para xustificación do gasto 2015/2016 que deberán enviarse xunto coa memoria do curso antes do 10 de xuño de 2016.

- INCORPORACIÓN DE GASTO: O gasto realizado desde o 1 de setembro de 2015 até o 31 de decembro de 2015 deberá reflectirse neste documento, así como o remanente que se traslada ao orzamento do 2016. É un requisito contable que deberá xuntarse co anexo IX da xustificación final do gasto PLAMBE 2015/2016. 

XUSTIFICACIÓN DO GASTO: deberá incluír todo o gasto efectuado desde o 1 de setembro de 2015 ao 10 de xuño de 2016, data final de presentación da xustificación e da memoria final.