Deslocalización xeográfica de maletas viaxeiras

 

Neste curso 2017-2018 a Asesoría de Bibliotecas escolares aumentou o persoal de atención a centros incorporando dous novos postos que quedan localizados nos seguintes emprazamentos:

Asesoría Zona Norte

 • Asesora:  María Consuelo Gundín Rey
 • Enderezo: CFR Ferrol
  R/ O Galego Soto, s/n
  15403 Ferrol (A Coruña)
 • Teléfono: 981 370 541 (provisional)
 • E-mail: abe.zonanorte@edu.xunta.es

Asesoría Zona Sur

 • Asesor: Francisco César Díaz Rey
 • Enderezo:Xefatura Territorial de Educación
  R/ Avda. Fernández Ladreda, 43
  36003 Pontevedra (Pontevedra)
 • Teléfono: 986 805 209
 • E-mail: abe.zonasur@edu.xunta.es

Por este motivo, algunhas das maletas viaxeiras quedarán localizadas nestas novas seccións da Asesoría de Bibliotecas escolares para facilitar así o achegamento deste material aos centros educativos que o desexen empregar.

Dependendo da demanda de cada zona así como da dispoñibilidade de novas maletas iranse distribuíndo entre as tres localizacións: Santiago, Zona Norte e Zona Sur.