Proxecto piloto "Radio na Biblio". 2017-2018 - Entrega documentación final

ENTREGA DE FICHEIROS

Proxecto piloto "Radio na biblio" 17-18

Instrucións

 
 • Para solicitar o acceso á carga de ficheiros deberá indicar a continuación o Código do seu centro.
 • Automaticamente remitirase un correo electrónico coa URL de acceso ao sistema de carga de ficheiros aos seguintes destinatarios:
  - E-mail do centro
  - E-mail persoal do/a responsable da biblioteca

Ficheiros a enviar:

 • Memoria (PDF) (máximo 2 páxinas) (segundo o apartado 3.c da convocatoria)
 • Imaxes (ZIP) (máximo 5)
 • Produción sonora elaborada polo alumnado (MP3)
  Acompañada dunha descrición do proceso debidamente documentado (contexto, contido, tarefas, guión, participantes...) (PDF)
 • Xustificación económica (PDF)
Código do centro solicitante:


DATA LÍMITE PARA A SOLICITUDE: ATA 10 DE XULLO DE 2018 (incluído)
Ante calquera dúbida, por favor, contacte con esta Asesoría de Bibliotecas Escolares:
E-mail da Asesoría
Telf.: 881 997 637 - 881 997 562
Faltan: