Xustificación de gastos 07/08

Documentos para a xustificación de gastos correspondentes ás contías asignadas para o curso 2007/2008. Cómpre lembrar que non se poden trasvasar cartos dunhas partidas para outras, polo que se terán en conta as cantidades correspondentes a cada apartado: fondos, equipos e mobiliario. O prazo de presentación, como a memoria final, remata o 20 DE XUÑO DE 2008