Avaliación da comprensión lectora.

Este documento pode servir para avaliar a comprensión lectora do alumnado, ben para obter información sobre a situación inicial, ben para recoller datos de avaliación ao final dun proceso. É un documento de carácter inidividual e pode adaptarse a idades diversas.