Anexos para a xustificación de gastos do PLAMBE 08/09

Os centros incluídos no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2008/2009 deberán presentar a memoria de actividades, xunto coa xustificación de gasto das cantidades asignadas no orde de resolución (DOG de 5/09/08), antes do 15 de xuño de 2009. Achéganse os impresos que se remitirán á Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa (Asesoría de bibliotecas escolares).