Xustificación de gastos Plan de mellora 2009/2010

A xustificación de gasto non hai que facela ata o 10 de xuño de 2010. Pero, ao recibirse en 2009, no caso de non telo gastado todo, cómpre facer a incorporación no orzamento do centro para o ano 2010. Velaquí os dous documentos precisos (pódense remitir xuntos á hora de enviar memoria e xustificación de gastos)