Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Versión en galego.

O Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (entonces Ministerio de Educación), en colaboración coa Fundación Germán Sánchez Ruipérez, publicaba en 2011 Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes?, unha ferramenta para a autoavaliación das bibliotecas, elaborada por Inés Miret, Mónica Baró, Teresa Mañá e Inmaculada Vellosillo, co asesoramento metodolóxico de Elena Martín e a coordinación de Luis González, da FGSR.

Esta guía para a autoavaliación  resulta un instrumento a favor da biblioteca escolar, pois contempla de forma moi específica a función destas bibliotecas como apoio ao currículo no seu conxunto, e desenvolve todos e cada un dos aspectos que deben terse en conta para facilitar a existencia dun auténtico recurso educativo, que actúe como elemento estratéxico ao servizo da calidade da ensinanza e da autonomía na aprendizaxe. Permite avaliar, entre outras, a contribución da biblioteca á adquisición de competencias básicas contempladas nos currículos vixentes, un dos comentidos fundamentas para as actuais bibliotecas.

As comunidades educativas poden atopar nesta guía de autoavaliación unha ferramenta flexible e  de gran utilidade para coñcer o uso que se fai da súa biblioteca e o impacto que ten nas prácticas de fomento da lectura e de tratamento do currículo no centro, máis aló de indicadores como o equipamento ou o número de volumes que alberga.

Dado o interese deste material de apoio ás bibliotecas escolares, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria tramitou diante das institucións responsables a oportuna autorización para a súa publicación en galego. Coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística, na tradución,  preséntase agora esta versión galega da guía, en edición conxunta do ministerio e a FGSR: BIBLIOTECAS ESCOLARES ¿ENTRE INTERROGANTES? FERRAMENTA DE AUTOAVALIACIÓN. Preguntas e indicadores para mellorar a biblioteca.

Vaia desde aquí o noso agradecemento a todas as persoas que traballaron en tempo record para que esta guía estivese lista para a súa presentación nos pasados Encontros do Plan de mellora de bibliotecas escolares 2011/2012, así como á Fundación Germán Sánches Ruipérez e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, pola súa inestimable colaboración.