Dúas publicacións de referencia para as bibliotecas escolares, desde Andalucía.

 

 

 

 

José García Gerrero presenta unha proposta de intervención desde a biblioteca escolar que xenere experiencias, ámbitos e actividades  que propicien a valorización da lectura literaria, da cultura escrita e da hábito da lectura.

    

Proposta de programas formativos,  articulados e apoiados desde a biblioteca escolar, para o desenvolvemento da competencia informacional, asinada por Glòria Durban, José García Guerrero e Ana Cid. Unha achega esencial para integrar os contidos e actividades que favorecen a adquisición desta competencia básica, nas programacións das distintas áreas curriculares, cruzando obxectivos e sistematizando actividadees.