Curta sobre o acoso escolar rodada nun centro de Primaria: educando para os medios e algo máis.


Nas pasadas IV xornadas de bibliotecas escolares tivemos ocasión de coñecer experiencias de centros que están a traballar co alumnado as linguaxes audiovisuais mediante a creación de curtas, entre outras actividades. Viuse tamén, ao longo dos distintos relatorios, a urxencia por formar aos máis novos nunha "lectura crítica" dos produtos audiovisuais e dotalos de recursos para que cando se converten en "produtores" de mensaxes a través destes medios, o fagan de forma consciente e responsable. Estes días está na prensa un desafortunado caso de acoso escolar que remata co suicidio dunha mociña. E hoxe chéganos desde a biblioteca do CEIP O Ramo, de Fene, un traballo realizado no centro  no curso pasado, coa autoría do profesor José Carballido e un bo grupo de nenos e nenas, que se implican a fondo e nos lanzan unhas cantas mensaxes. Porque pode ser un complemento a algunhas lecturas que se están a ofrecer nas bibliotecas escolares, especialmente nalgúns clubs de lectura, dámoslle aquí difusión ao tempo que felicitamos aos seus autores e autoras.