Xustificación de gasto correspondente ao III PREMIO DO CONCURSO DE TRABALLOS POR PROXECTOS (2015/2016

Antes de finalizar o presente curso 2016/2017, aqueles centros que recibiron asignación especial por teren acada premio no III CONCURSO DE TRABALLOS POR PROXECTOS (con traballos realizados no curso 2015/2016), deberán enviar unha xustificación de gasto, segundo o impreso que se achega. As facturas deberán corresponder a gastos destinados a cubrir necesidades da biblioteca escolar, especialmente no ámbito da información.