Xustificación gastos PLAMBE 2013-2014

Xustificación gastos Plan de mellora de bibliotecas escolares 2013/2014

A xustificación do gasto das axudas recibidas segundo a resolución da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares correspondente ao curso 2013/2014 (DOG de 18 de setembro de 2013), deberá remitirse, xunto coa memoria de actividades, antes do 9 de xuño de 2014. 

IMPRESO DE XUSTIFICACIÓN

IMPRESO INCORPORACIÓN DE GASTO PARA O ANO 2014