Xustificación gastos PLAMBE 2014-2015

Impresos xustificación gastos PLAMBE 2014/2015

O prazo para a presentación da xustificación de gastos, e maila memoria do curso 2014/2015 remata o 10 de xuño de 2015.

- IMPRESO DE INCORPORACIÓN DE GASTO AO ORZAMENTO DO ANO 2015

- IMPRESO DE XUSTIFICACIÓN TOTAL DO GASTO. ANEXO IX da convocatoria PLAMBE (Orde de 25 de marzo de 2014). 

Ámbolos dous impresos, remitiranse, xunto coa memoria de actividades, ao enderezo habitual: 

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U.

Edif. SAN CAETANNO, S/N, BLOQUE 2, 2º ANDAR

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA.