Inicio

Novembro: mes da CIENCIA
en GALEGO nas BIBLIOTECAS

Bibliotecas escolares de Galicia

Asociacións de ensinantes de ciencias e museos científicos

http://www.enciga.org/
Web de ENCIGA (Ensinantes de Ciencias de Galicia)

http://www.enciga.org/?q=boletin_todos
Boletíns na páxina de ENCIGA

http://www.apetega.gal/
Asociación do Profesorado de Tecnoloxía de Galicia (APETEGA)

http://www.agapema.org/
Asociación Galega de Profesorado de Matemáticas

http://www.apetega.org/TecnoloxiaGalego/actividadesludicas.php
Asociación de Profesorado de Tecnoloxía de Galicia

http://revistas.usc.es/museohn
Museo de Historia Natural Luís Iglesias. USC

http://mc2coruna.org/gl/
Museos científicos coruñeses

http://sghnferrol.blogspot.com.es/
Museo da Sociedade Galega de Historia Natural. Ferrol

http://mc2coruna.org/luis-freire/convocatoria.html
Premio Luis Freire de Investigación Científica na Escola

MUNCYT Coruña
MUNCYT Coruña - Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

 

Bibliotecas Escolares de Galicia, 2019
Subdirección Xeral de Centros
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
E-mail: bibliotecasescolares@edu.xunta.es
Tlf.: 981 546 547 | 881 997 330 | 881 997 637| 881 997 562

Créditos
Visitas: 1788