Inicio

MALETAS VIAXEIRAS

Bibliotecas escolares de Galicia
 
Iniciar sesión

RESERVA: Inglés Primaria B


(Se descoñece o código do centro pode empregar o buscador de centros educativos)


(Indique o seu enderezo de correo electrónico)

Lembre confirmar a súa reserva desde o correo que recibirá na conta do centro.

Localización:
 Asesoría BE-Sur
 

Información sobre a reserva

Destinatarios: A reserva de Maletas viaxeiras está dispoñible para todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que desexen participar.

Solicitude: para solicitar a maleta deberá cubir tódolos campos que figuran no formulario de reserva.

Confirmación: unha vez realizada a solicitude recibirase na conta oficial de correo electrónico do centro unha mensaxe que conterá un enlace que permitirá confirmar dita solicitude polo centro educativo.
De non confirmarse dita solicitude nun prazo dunha semana, será eliminada e non será tida en conta.

Duración: a duración do préstamo será, como máximo, de trinta días por centro e maleta.

Recollida e devolución: o centro solicitante comprométese a recoller e devolver a maleta no seu lugar de localización. Para as maletas localizadas na Asesoría de Bibliotecas escolares (Asesoría BE-Santiago) o horario de atención para a recollida e devolución das maletas é de 08:00 a 15:00 horas.

Documentos relacionados: Protocolo para intercambio directo entre centros (PDF)

Contido da maleta

 1. Slobodkina, Esphyr. Caps for Sale
 2. Campbell, Rod. Dear Zoo. A Lift-the-Flap Book
 3. Priddy, Roger. Dinosaur A-Z. For kids who really love dinosaurs!
 4. Lobel, Arnold. Frog and Toad Together
 5. Zion, Gene. Harry. The Dirty Dog
 6. Child, Lauren. I will not ever never eat a tomato
 7. Inkpen, Mick. Kipper. Story Collection
 8. Jeffers, Oliver. Lost and Found
 9. Jeffers, Oliver. Lost and Found. Drawing and Colouring Book
 10. Stiles Gannett, Ruth. My Father's Dragon
 11. Evans, April T.. No colo de mamá. In Mama's Arms
 12. Donaldson, Julia. One Mole Digging A Hole
 13. Castelli, Jeanette. Os gatos na Lúa. The Cats on the Moon
 14. Donaldson, Julia. Room on the Broom. Activity Book
 15. Rabe, Tish. Show me the Honey (Step into Reading)
 16. Mackinnon, Mairi. The Gingerbread Man
 17. Van Allsburg, Chris. The Polar Express
 18. Brunhoff, Jean de. The Story of Babar
 19. Carle, Eric. The very hungry caterpillar
 20. Marcuse, Aída. Un anaco de pan. A Piece of Bread
 21. Sendak, Maurice. Where The Wild Things Are
 22. Thomas, Valerie. Winnie the Witch
 23. Thomas, Valerie. Winnie's Midnight Dragon

Películas

 1. Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell. Brave (Indomable) (2012)
 2. Byron Haskin. De la Tierra a la Luna (1958)
 3. Jodie Foster. El pequeño Tate (1991)
 4. Mike Stuart. Kipper. Classic Collection (2004)
 5. Philip Hunt. Lost and Found (2008)
 6. Brian Henson. Muppet Treasure Island (1996)
 7. Brian Henson. The Muppet Christmas Carol (1992)
 8. Henry Levin. Viaje al centro de la Tierra (1959)
 9. Richard Fleischer. Viaje alucinante (1966)
 
 

Bibliotecas Escolares de Galicia, 2019
Subdirección Xeral de Centros
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
E-mail: bibliotecasescolares@edu.xunta.es
Tlf.: 981 546 547 | 881 997 330 | 881 997 637 | 881 997 562