Admisión do alumnado

INFORMACIÓN

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS curso 2015/2016

Normativa reguladora

Orde do 12 de marzo de 2013

 

Oferta de postos escolares

4º E I, vacantes :22 + 3 NEAE

5º E I,vacantes : 11  

6º E I, vacantes: 12  

1º E I,vacantes : 8 + 3 NEAE

2º E P,vacantes: 10

3º E P, vacantes: 10

4º E P, vacantes: 9

5º E P, vacantes :8

6º E P, vacantes: 11

Área de influencia

Zona educativa nº 9

Centro adscrito

IES Sobreira-Valladares

Prazo de presentación de solicitudes de admisión

Do 1  ao 20 de marzo de 2014

(ambos os dous inclulsive)

Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremación

(En caso de existir máis demanda que oferta)

Do 23 de marzo ao 1 de abril

Servicios complementarios

 Transporte e comedor

Orde do 13 de xuño de 2008

Orde do 15 de decembro de1989

Data de publicación das listaxes do alumnado admitido

Provisional: antes do 25 de abril

Definitivo: antes do 15 de maio

Prazo de reclamacións

Cinco días hábiles

Prazo para a formalización da matrícula

Do 20 ao 30 de xuño de 2015

*NOTA INFORMATIVA: SÓ SE PODE PRESENTAR UNHA ÚNICA SOLICITUDENO CENTRO NO QUE SE SOLICITA PRAZA EN PRIMEIRO LUGAR, NO CASO DE INCUMPRIMENTO DESTA NORMA, SERÁ INEFICAZ A SOLICITUDE.

   O ALUMNADO QUE TEN GARANTÍA DE PERMANENCIA NESTE CENTRO E PRESENTE SOLICITUDE DE ADMISIÓN NOUTRO DEBE COMUNICALO NA SECRETARÍA.

Xornada de portas abertas

PONSE EN COÑECEMENTO DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA QUE ESTE CENTRO TERÁ UNHAS XORNADAS DE PORTAS ABERTAS OS SEGUINTES DÍAS:

 

 

23 DE FEBREIRO

12:00-13:30

 

24 DE MARZO

12:00-13:30

16:45-17:45

25 DE MARZO

12:00-13:30

 

 

                             Matamá , 30 de xaneiro de 2015     

5º Primaria

Premendo no debuxo podedes acceder á páxina de recursos de 5º de primaria:

 

 


Libros de texto 2013-14

No documento achegado, pódense ver os libros de texto para o curso 2013-14

Libros de texto 2013-14

No documento achegado, pódense ver os libros de texto para o curso 2013-14

Gratuidade libros de texto

Obxecto da convocatoria e procedemento

O obxecto desta orde é convocar axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2013/2014.

REQUISITOS

1. Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2013/2014, e non repetir curso neste ano académico. Non obstante, o alumnado que repita 1º ou 2º de educación primaria poderá solicitar a axuda, xa que neste ciclo emprégase material que non pode ser reutilizado.

2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 da orde de convocatoria.

 

No arquivo adxunto tedes o documento de solicitude

 

enlace con máis información

Distribuir contido