LISTAXE DEFINITIVO FONDO SOLIDARIO LIBROS TEXTO

Unha vez finalizado o plazo de reclamación á adxudicación provisional do fondo solidario, procedemos a publicación definitiva do listado no arquivo adxunto.

LIBROS DE TEXTOS

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2015/2016

Código de centro:   36018410

Denominación do centro:  C.E.I.P.   QUINTELA

Enderezo:   CAMIÑO DO COLEXIO, 7

Concello:   REDONDELA

Provincia:   PONTEVEDRA

Correo electrónico:  ceip.quintela.redondela@edu.xunta.es

Teléfono:   986 402 180

Fax:   986 402 180

 

 

 

EDUCACION  INFANTIL

Curso e etapa

 

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

E.I

 

3 ANOS

Grafomotricidade

SANTILLANA. Mis trazos 1

978-84-680-1535-4

Castelán

E.I.

 

4 ANOS

Inglés

Lógico-matemáticas

Grafomotricidad

Three in a tree

Anaya. Caldeirón 2

Santillana. Mis trazos 2

978-0-19-439029-3

978-84-667-7542-7

978-84-680-1536-1

Inglés

Galego

Castelán

E.I.

5 ANOS

Lógico- matemáticas

Grafomotricidade

Anaya. Caldeirón 3

Santillana. Mis trazos 3

978-84-667-7543-4

978-84-680-1537-8

Galego

Castelán

 
             

OS MATERIAIS PARA CADA CURSO FIGURAN AO FINAL DO DOCUMENTO COMO ADXUNTOS.

 

Curso e etapa

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

Primaria

Lingua Castelá

PROYECTO GLOBAL INTERACTIVO. Edt Edebé

Lectoescritura/ Edebe

978-84-683-2137-0

978-84-683-1528-7

Castelán

Primaria

Lingua Galega

APRENDER É CRECER, Anaya

978-84-678-4707-9

Galego

Primaria

Inglés

Class book 1 OXFORD ROOFTOPS

978-01-945-0302-0

Inglés

Primaria

Matemáticas

APRENDER ES CRECER, Anaya

978-84-678-6503-5

Castelán

1º Primaria

Ciencias sociais

APRENDER É CRECER, Anaya

978-84-678-4713-0

Galego

Primaria

Ciencias da natureza

APRENDER É CRECER, Anaya

978-84-678-4710-9

Galego

Primaria

Música

Aprender é crecer, Anaya

978-84-678-4718-5

Galego

Primaria

Lingua Castelá

PROYECTO GLOBAL INTERACTIVO Edt Edebé

978-84-683-2107-3

Castelán

Primaria

Lingua Galega

APRENDER É CRECER Anaya

978-84-678-7698-7

Galego

Primaria

Inglés

Class book 1 OXFORD ROOFTOPS

978-01-945-0303-7

Inglés

Primaria

Matemáticas

APRENDER ES CRECER Anaya

978-84-678-4610-2

Castelán

Primaria

Ciencias da natureza

APRENDER É CRECER Anaya

978-84-678-7701-4

Galego

2º Primaria

Ciencias sociais

APRENDER É CRECER Anaya

978-84-678-7703-8

Galego

Primaria

Relixión

APRENDER ES CRECER Anaya

978-84-678-7606-2

Castelán

Primaria

Música

Aprender é crecer Anaya

978- 84- 678-7707-6

Galego

 

 

Curso e etapa

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

Primaria

Lingua Castelá

Ed. Anaya. Aprender es crecer

978-84-6980-650-0

Castelán

Primaria

Lingua Galega

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-6788-013-7

Galego

Primaria

Inglés (Class Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0351-8

Inglés

Primaria

Inglés (Activity Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0352-5

Inglés

Primaria

Matemáticas

Santillana Proyecto SABER HACER

978-84-8305-609-7

Castelán

Primaria

Ciencias da natureza

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-6788-017-5

Galego

Primaria

Ciencias sociais

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-6788-021-2

Galego

Primaria

Relixión

Ed. Anaya.

978-84-678-8395-4

Castelán

4º Primaria

Música

Ed Anaya Aprender é crecer

978-84-678-8027-4

Galego

Primaria

Inglés (Class Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0351-8

Inglés

4º Primaria

Inglés (Activity Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0352-5

Inglés

               


 

 

 

Curso e etapa

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

Primaria

Lingua Castelá

Ed. Anaya. Aprender es crecer

978-84-678-8183-7

Castelán

Primaria

Lingua Galega

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-678-3511-3

Galego

Primaria

Inglés (Class Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0381-5

Inglés

Primaria

Inglés (Activity Book)

Oxford Rooftops

978-01-945-0382-2

Inglés

Primaria

Matemáticas

Ed. Anaya. Aprender es crecer

978-84-678-8303-9

Castelán

Primaria

Ciencias da natureza

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-678-8308-4

Galego

6º Primaria

Ciencias sociais

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-678-3519-9

Galego

Primaria

Música

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-678-8313-3

Galego

Primaria

Relixión

Ed. Anaya Aprender es crecer

978-84-678-8404-3

Castelán

Primaria

Valores sociales

Ed. Anaya. Aprender é crecer

978-84-678-8322-0

Galego

Primaria

Lingua Castelá

Diccionario básico

 

Castelán

Primaria

Inglés

Diccionario básico (Recomendado : “Oxford Pocket”)

 

 

             

 En breve publicaremos a relación de libros de texto para 3º e 5º de Primaria, estamos á espera de instrucións da Xefatura Territorial.


 

INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS SOBRE OS PROGRAMAS DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2015-16

 

 

A gratuidade solidaria de libros de texto para o próximo curso escolar 2015-16 levarase a cabo mediante dous procedementos:

a)     Axudas para a adquisición de libros de texto (Procedemento ED 330B).- Afecta a 1º, 2º, 4º e 6º de primaria. O sistema é similar ao das convocatorias anteriores, unha vez validadas as solicitudes a aplicación permite a xeración dun vale coa contía correspondente en función da renda per cápita familiar declarada (igual ou inferior a 9000€). Teñen que ter devolto os libros de texto adquirido coas axudas do curso 2014-15, excepto 1º e 2º de primaria.

 

b)    Fondo solidario de libros de texto (Procedemento ED330D).- Afecta a 3º e 5º de primaria. O sistema permitirá a distribución dos libros existentes no fondo entre o alumnado en función da renda per capita.

 

 

DEVOLUCIÓN LIBROS DE TEXTO

            Todo o alumnado beneficiario de axudas no curso 2014-15 ten a obriga de devolver os libros no centro docente antes do 19 de xuño, excepto o alumnado de 1º e 2º de primaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitarásevos no centro a folla de solicitude correspondente para o procedemento que vos corresponda.

ADMITIDOS PROVISIONAIS

LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS

 

3 Anos (4º de Ed. Infantil)

 

 


Agon Rodríguez, Clara

Alfonso González, Nerea

Cabaleiro Blanco, Aroa

Cernadas Pazos, Sara

De la Iglesia De Dios, Valeria

Domínguez Pazos, Ander

Dominguez Pazos, Mario

Ferreira Carballido, Carla

Figueroa Figueroa, Alex

Pazos Alonso, Carolina

Pena Veiga, Celia

Pereira Penavella, Sandro

Porto Rodríguez, Xian

Rodríguez Ipiña, Inés

Rodríguez Sotelino, Carmela

Soto Santos, Miguel


 

 

4 Anos (5º de Ed. Infantil)

 

Darriba Puime, Ainoa

 

1º Primaria

 

Fernández Garrido, Alba

 

 

 

Quintela, 15 abril de 2015

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

Ante calquera dúbida poñédevos en contacto coa Secretaría do Centro no 986 402 180, de martes a xoves en horario de 9:30 a 10:30 e os luns e venres de 12:50 a 13:40.

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

 

O procedemento de admisión está regulamentado por:

-           DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

-           ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

Os prazos a ter en conta son:

 

-            Reserva de praza no centro de orixe: 1-15 de febreiro.

-            Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

 -            Presentación da solicitude de admisión: 2-23 de marzo.

 -            Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril

-            Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

-            Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño para o alumnado de educación infantil e primaria.

 

 

O noso centro atopase adscrito ao IES MENDIÑO de Redondela.

 

 

 

IMPORTANTE:

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, a infracción desta premisa determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo. A documentación que se presente en calquera trámite do procedemento deberá ser orixinal ou copia cotexada.

VACANTES CURSO 2015-16

 

Seguindo o establecido no Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG do 26 de decembro) e da Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo), procedemos a facer públicas as vacantes para o noso centro:

 

CURSO OU NIVEL

VACANTES

INFANTIL

4º INFANTIL

22+ 3NEAE

5º INFANTIL

15

6º INFANTIL

8

PRIMARIA

PRIMEIRO

2+ 3NEAE

SEGUNDO

10

TERCEIRO

9

CUARTO

8

QUINTO

9

SEXTO

15

 

Quintela,4 de marzo 2015

 

 

       
   
     
 

 

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2014-15 E MATERIAL ESCOLAR

25/06/2014 11:57
10/09/2014 11:57
Atlantic/Bermuda

Facilitámosvos a relación de libros de texto xunto co material para o vindeiro curso. En Infantil xa vos aparece todo xunto e lembrade que á Primaria está formada por 1º ciclo (1º e 2º), o 2º ciclo (3º e 4º) e 3º ciclo (5º e 6º).

NOTA: Había un erro no ISBN do libro de música de 5º e 6º.

FIN DE CURSO 2013-2014

FIN DE CURSO 2013-2014

O martes día 17 fumos de excursión a Cedeira. Saímos todos xuntos do colexio e, seguindo a Senda da auga, chegamos a Os Valos. Os pequenos fixeron parada en Chan das Pipas antes de seguir ata Cedeira, onde comemos e xogamos todos xuntos. O mércores 18 tivemos no patio do colexio a festa con inchables, xogos e baile. Foi un fin de curso divertido.

 

AXUDAS LIBROS DE TEXTO CURSO 2014-15

04/06/2014 13:14
02/07/2014 22:00
Atlantic/Bermuda

No Diario Oficial de Galicia do 30 de maio de 2014 sae publicada a Orde do 28 de maio do 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO ou educación especial, centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014-2015.

As novidades destacables desta convocatoria son:

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto(non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario). O alumnado que teña recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 65% poderá adquirir os libros, material didáctico e complementario que o centro docente determine.

2. O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos, ao rematar o curso escolar 2014-15, a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros). Exclúense desta obriga ao alumnado de 1º e 2º de educación primaria.

 

NOTA: Na parte inferior desta información tendes o documento do DOG e o impreso da solicitude para cubrir.

ALUMNADO ADMITIDO PARA O VINDEIRO CURSO 2014-15

07/05/2014 12:15
20/06/2014 10:00
Atlantic/Bermuda

 NORMATIVA REGULADORA:

 

-          Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

-          ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 

 

4º INFANTIL:

ALVES PADÍN, MARTÍN

COUÑAGO BESADA, BRAIS

COVELO GONZÁLEZ, AINHOA

DE LA IGLESIA PAZOS, NICOLAS

FIGUEROA FIGUEROA, ÁNGEL

LAGO ACEVEDO, ALICIA

LAGO PARADA, ANA

MIGUEZ CARREIRA, NOA

PRIETO DOMÍNGUEZ, IRIA

RIVAS CAMPOS, SEILA

 

 

6º INFANTIL:

ESTÉVEZ PORTELA, PEPE

PÉREZ CORRAL, XENXO

 

 

1º PRIMARIA:

ESTEVEZ PORTELA, ROQUE

 

 

3º PRIMARIA:

PÉREZ CORRAL, NICOLÁS

 

Distribuir contido