Organigrama

EQUIPO DOCENTE

 EQUIPO DIRECTIVO
 Director: Mª Luisa Porral Mato 
 Xefa Estudios: Isabel Carro Cubeiro
 Secretaria:  Mª  Perfecta Bernárdez Seoane
 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
 Xefa:Mª Jesús Leira Criado
 Elvira Fernández Pernas
 Pilar Chao
 Ana López Barral
 Silvia Parga Pérez
EDUCACIÓN INFANTIL
COORDINADORA
: Isabel Vilariño Vázquez

 3. A:  Mª Concepción Núñez Desiré
 3 B : María González Brea
 3 C: Mª José Mariñas Gómez

 4 A:  Marta Damil Mato
 4 B : Estela Freire Aldao
 4 C: Ana Mª Sánchez Pazos
 5 A:Manuel Robles Sobrino
 5 B: Blanca Álvarez  asal
 5 C: Tatiana C. Reig Castro

  Apoio 3: Mª Isabel Vilariño Vázquez 
 Apoio 4: Rafael García Valiño
 Apoio 5: Mª Carmen Martínez Rodríguez

E.PRIMARIA-1º CICLO 
 
COORDINADORA: Mª Blanca García Vázquez

 1ºA :Silvia Lavandeira
 1ºB: Isabel Iglesias
 1ºC: Beatriz Castiñeiras Fandiño
 2ºA :Mª Antonia Morín Crespo
 2ºB: Mercedes Silva Santiso
 2ºC:  MªLuz Iglesias Sánchez

 E. PRIMARIA-2º CICLO
COORDINADORA:Isabel Carro Cubeiro 
 3º A: Marisol
 3ºB: Rosa Pimentel Arias
 3ºC: Antía Rouco Otero
 4º A : Carmen Longueira Rey
 4ºB : Isabel Carro Cubeiro
 4C: Mª Perfecta Bernárdez Seoane

 E.PRIMARIA-3º CICLO  
   COORDINADORA: Mª Elena Fernández
 5ºA:Irene Guzmán Tojo
 5ºB: Fernanda Fernández Fraga
 5ºC: Clotilde Mahía Paredes
 6º A: Titor 
 6ºB : Mª Rosa Peña Díaz
 6º C: 
Venancio Martínez  Dourado
 IDIOMA ESTRANXEIRO: INGLÉS
 Mª  Elena Fernández Barreiro
 Fernanda Fernández Fraga
 Mª Blanca García Vázquez 

EDUCACIÓN  FÍSICA 
 Especialista E.F.
 Espeialista E.F.
 José Gómez García
 EDUCACIÓN MUSICAL 
 Javier Matos Fuentes
 RELIXIÓN CATÓLICA
 Cristina Domínguez Lamela
 Teresa Casal Vazquez  
 RELIXIÓN   E V A N X É L I C A  
 Alejandro Javier Romero Martín

CONSELLO ESCOLAR

PRESIDENTE: Mª Luisa Porral Mato

SECRETARIA:  María Perfecta Bernárdez

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

Isabel Carro Cubeiro

Fernanda Fernández Fraga

Tatiana Reig Castro

Jesús Gil Mosquera

José Gómez García

Antonio Gómez Fernández

REPRESENTANTE PERSOAL NON DOCENTE

Laura Rey Pasandín

REPRESENTANTE DO CONCELLO

Luis Garrido Campa

REPRESENTANTES PAIS E NAIS

Carlos Reboredo Rodríguez

Margarita Garrido Fernández

Mª Victoria Salguero Hernández

Mª Manuela López Rodríguez (ANPA)

Francisco Javier Fernández Puente

Distribuir contido