try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

A TÚA FORMACIÓN ACOMPAÑARACHE ONDE VAIAS

Paséate polo centro e achégate ás carreiras profesionais de Industrias Alimentarias e Hostalaría e Turismo

                                                                                

   Canal Youtube             Facebook             Actividades          Twitter         Orientación Laboral

Voces do Oroza

Convocatoria reunión grupal para os participantes admitidos no proceso de acreditación de competencias

 

Convócase a todos os candidatos admitidos no proceso de acreditación de competencias de:

 

XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

 COCIÑA E GASTRONOMÍA

 PANADERÍA, REPOSTARÍA E CONFEITARÍA

 

á REUNIÓN GRUPAL  que se celebrará no:

 

CIFP CARLOS OROZA  en PONTEVEDRA

 

O día 27 de Abril de 2016 ás 16:00 horas en primeira convocatoria e 16.30 h en segunda convocatoria.

 

Na mesma, realizarase unha sesión informativa como se prevé  no artigo 13, punto 2  da ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adqueridas a través da experiencia laboral na Comunidade Autónoma de Galicia en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais de distintas familias profesionais.

 

En Pontevedra, a 18 de Abril de 2016

 Asinado : Daniel Pulzoni Cupeiro

Xefe do departamento de acreditación de competencias

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de admitidos e excluídos

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2016.

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

Contra as listaxes definitivas publicadas vostede pode presentar recurso de alzadaperante o Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria segundo o establecido nos Artigos 114 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Pode empregar a aplicación para xerar o escrito de recurso no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>>, e presentalo nun rexistro da Comunidade Autónoma.

Distribuir contido