CIFP MANUEL ANTONIO

Convocatoria de axudas económicas para alumnado que realiza as FCT

Saiu publicada a Orde pola que se convocan axudas económicas para o alumnado de ciclos medios e superiores de FP que se encontra realizando as FCT.

Podes consultar a orde aquí.

CALENDARIO DE PROBAS LIBRES

Información para os/as candidataos/as de probas libres, achegase documento relativo ao calendario de probas libres, onde figuran datas e horas de exames teoricos e prácticos, asi como o lugar de realización das mesmas. Achegase tamen a relación de materiais necesarios para a realización das probas por familias profesionais.

IMPORTANTE

A data da xornada de acollemento, será o vindeiro LÚNS 1 DE XUÑO, ÁS 09:00 H NA SALA DE XUNTAS do centro.

Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2014-2015

Calendario de admisión

Solicitudes: 

Convocatoria das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior para o ano 2015.

Atención: xa saiu publicada a convocatoria das probas de acceso a ciclos.

Datas de inscrición:

CS: DO 23 DE FEBREIRO AO 6 DE MARZO

CS: DO 7 AO 20 DE ABRIL

Calendario

Para máis información visitar a sección de ALUMNADO>PROBAS DE ACCESO

Distribuir contido