CIFP MANUEL ANTONIO

HORARIO DO CENTRO EN SEMANA SANTA

Durante as vacacións de Semana Santa do 14 ao 21 de Abril, o centro permanecerá aberto o martes 15 de e o luns 21lunes de abril en horario de 9 a 14 h.

 

A actividade lectiva retomarase o martes 22 de Abril no horario habitual do centro.

Probas Libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2013-2014

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 19 ao 30 de abril, ata as 13:00 h.

Convocatoria axudas MEC para alumnado de CICLOS SUPERIORES para realizar prácticas no estranxeiro no curso 2014-2015 ERASMUS +

Información sobre as axudas do MEC publicadas no BOE de 4 de abril de 2014 no documento adxunto.

Próximas actividades do CDLG

Xoves 24/4/2014 ás 17,20h.para os cursos de vespertino:

Charla sobre “VIOLENCIA SEXISTA” (Mercedes Carreira)

 

Martes 29/4/2014 ás 10,40h. para os Ciclos Superiores Diurno e ás 17,20h. para Vespertino :

Charla sobre “ TOPONIMIA” (Xosé Lois Vilar)

Distribuir contido