Saltar navegación.
Inicio

Admisión Curso 2016/2017

 ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2016-2017

 

Solicitude de admisión (alumnado de novo ingreso)

 (Orde do 12 de marzo de 2013)

 Prazo de presentación: do 1 ao 29 de marzo

 Documentación a entregar:

   • Solicitude de admisión (dispoñible na secretaría ou na web do centro)

   • Fotocopia do libro de familia onde figure o alumno/a.

   • D.N.I do pai/nai ou titores legais

   • No caso de alumnado con necesidades específicas de apoio, documentación que acredite as circunstancias alegadas.

Publicación de admitidos/as: 

Antes do 15 de maio

Formalización de matrícula:

 Prazos de formalización:

 Educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño

 Educación Secundaria:

 Prazo ordinario: do 25 de xuño ao 10 de xullo

 Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro

 A normativa reguladora do proceso de admisión, así como os postos escolares vacantes e a oferta de servicios complementarios do centro atópanse dispoñibles no taboleiro do colexio e na páxina web http://www.edu.xunta.es/centros/cpifontediaz

 Para calquera outra dúbida, consultar información na secretaría do centro, no teléfono 981504027 ou no enderezo cpi.fonte.diaz@edu.xunta.es

 

Circular informativa nº1

Circular Informativa nº1. (horarios, asistencia, reunións coas familias, transporte, avaliacións, comedor, biblioteca...)

Distribuir contido