Usuarios rexistrados: Acceso

CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA e CELGA 4

CURSOS QUE SE OFERTAN

AUSENCIA DO PROFESORADO

CURSO 2015-16

PROFESOR IDIOMA DÍA(S) GRUPOS OBSERVACIÓNS
Inmaculada Prieto Inglés 5,11,12    
Marta Domínguez Inglés 5,11,12    
Yan Ni Chino 11,12    
Tatiana Cuesta Ruso 11,12    
Elvira Amil Inglés 11,12    
Teresa Vieira Francés 11,12    
Carmen Maciñeiras Francés 11,12    
Helena García Francés 11,12    

ACTIVIDADES

 

                                
                  

 

 

                      

 

 

Distribuir contido