Iniciar sesión

ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2015-2016

ORDE de 2013. Procedemento para admisión. Descargar

LISTAXES DEFINITIVAS

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Xefatura Territorial, no prazo dun mes a partir do día seguinte da súa publicación.

Caldas de Reis, 11 de maio de 2015

29 de maio. Maio das Letras. Blues do País.

 Actividade dirixida ao alumnado de Primeiro de Bacharelato. 

29-30 maio. Proxecto Terra

 Coordinador: Pedro Lamas. Profesorado acompañante: Ana Rial e María Morlán.

Alumnado de frances de segundo de bacharelato que crearon unha revista no curso 2014-2015.

 

Alumnos de francés de segundo de bacharelato que crearon unha revista no curso 2014-2015.

Maio das Letras. O Leo, cantautor punk.

 26 de maio. Actuación do polifacético O Leo no noso centro, dentro do programa de actos culturais Maio das Letras 2015.