Benvid@s ao IES de Arzúa

IES DE ARZÚA  

Rúa do castro S/N -C.P. 15810 

Arzúa - A Coruña

Tfno.-981500527 

Fax.- 981500615

ies.arzua@edu.xunta.es

XORNADA de TREPA

Hoxe tivemos unha xornada de trepa á que asistiu 1º CM e 1º CS de Agraria, estiveron aprendendo a facer nós e tamén subiron aos árbores para iniciarse nesta disciplina. A xornada transcurriu en Ribadiso. Nos acompañaron como expertos: Lois Arenas (Director da escola de Guísamo) , Fran, Mario, Alberte e Lucas das empresas ARTEA , XARDÍN TREOA e PODAS GALLAECIA

Aquí vos queda a reportaxe fotográfica: 

 

VIAXE ao CAUREL

O martes  10  de  Maio de  2016, os alumnos dos ciclos formativos da Familia d Agraria do IES de Arzua, participaron nunha actividade formativa na Comarca do Courel.

O Programa da visita foi o seguinte:

1. Un percorrido a pé duns 10 Km:  Alto do Couto - A Seara.

A Devesa da Rogueira esta situada en zona de propiedade comunal, sendo os veciños de Moreda os seus propietarios.

Deste bosque, hai moitos anos, foi sacada de forma masiva moita madeira, motivo polo que os seus limites diminuíron.

Tamén aproveitouse o terreo para o cultivo de herba e o pastoreo dando lugar a fortes erosións na súa parte baixa.

Posúe gran variedade de especies botánicas, máis de 1000 diferentes, ó darse varios ecosistemas e distintas confluencias climáticas, a eurosiberiana atlántica e a mediterránea.

Calculase que acumula a metade da diversidade vexetal de Galicia.

Desde o alto do Couto accedes á parte alta da Devesa, despois de camiñar uns 15 minutos  entrase no bosque e por un sendeiro sen apenas desnivel e despois dunha hora camiñando chegase as Fontes da Devesa.

A Fonte do Cervo ou Fonte da Fame, son dous mananciais un ferruxinoso e outro calcáreo.

Voltase ó camiño principal e imos ata a Boca da Rogueira, que é a saída da devesa.

Pasase por unha louseira tradicional e cóllese o camiño cara a dereita, ata o Mirador de Polin, ó que se tarda en chegar uns 15 minutos.

Dende o Mirador pódese ver toda a devesa, orientada ó norte e as aldeas  de Moreda e Parada.

Neste lugar descansase e faise o xantar, botando uns 45 minutos.

Ascendese por unha pista ata o Teso das Papoulas,

Dende aquí vaise a Campa da Lucenza e desta descendese ata a Lagoa da Lucenza despois de camiñar unha media hora.

A lagoa é o único vestixio do glaciarismo na comarca, rodeada dunha zona de pastos e piornais, e orientada cara a vertente sur da serra.

Considerase a lagoa mais antiga de Galicia de orixe glaciar, cunha profundidade entre 0’5 e 1’5 m de profundidade. Na súa orixe tiña uns 17 m de profundidade.

Collese un camiño cerca do desaugue da Lagoa e descendese por el ata a aldea de A Seara, á que se chega despois de camiñar unha hora e 45 minutos por un camiño de carros, e pasando preto de dúas fervenzas.

A Seara é unha aldea ben conservada e cunha estrutura medieval.

Tempo total unhas 4’5 horas.

 

2. Visita á Fervenza De Vieiros

Nas inmediacións da aldea quiroguesa de Vieiros, o río Selmo discorre por un  treito de menos dun quilómetro,no q o álveo salva un desnivel de máis de 150 metros a través dunha sucesión de fervenzas e rápidos.

A máis espectacular é a coñecida como fervenza de Vieiros, con máis de 20 metros de altura.
Esta ruta iníciase no punto quilométrico 11,400 da estrada que une A Cruz de Outeiro con Ferramulín.

O sendeiro discorre ao principio entre xestas e despois intérnase nun souto.

Nada máis pasar unha construción en ruínas, utilizada no seu día como sequeiro para as castañas, pódese baixar directamente ao pé da fervenza ou desviarse á dereita por unha canle de rego abandonada que nos levará á parte superior do salto de auga.

Camiñando con precaución por esta canle durante uns metros, chegase a un balcón natural dende o que se pode admirar a altura da caída de auga.
3. Visita a O Cebreiro.

Aldea a 1330 m de altitude, é a primeira aldea galega do Camiño de Santiago Francés.

Na súa arquitectura destacan as pallozas e a igrexa de Santa María, prerrománica, o século IX, que custodia un cáliz románico, datado no século XII.

TRIANGULAR DEPORTIVO RECREATIVO

O pasado martes 3 e mércores 4 de Maio realizouse no IES de Arzúa unha nova edición do triangular deportivo recreativo. O primeiro día os cursos de 1º e 2º ESO, e o segundo os de 3º e 4º ESO. O tempo acompañounos e puidemos gozar de dúas boas xornadas de convivencia e deporte.
O noso alumnado esforzouse e participou con deportividade.
De momento ningún obtivo praza para os Xogos Olímpicos de Río, pero a ver para os seguintes?
A todos os que colaboraron e axudaron para que se puidese realizar: Alumnado tanto do noso instituto como de Boimorto e Melide, profesorado do tres centros, dirección do centro e responsable de deportes do Concello de Arzúa.

MOITAS GRAZAS!

Até unha próxima edición, na que trataremos de facelo entre todos un pouco mellor.
Foi unha divertida xornada de convivencia entre institutos. Deixámosvos aquí algunhas imaxes.

Visita ao SIMULADOR FORESTAL

Aquí vos queda a reportaxe fotográfica do evento.... aprenderon moito e ademais disfrutaron tamén.....

AXUDAS LIBROS TEXTO 2016/2017

A  gratuidade solidaria de libros de texto para o próximo curso escolar 2016/2017 (Orde do 27 de abril de 2016, DOG do 16 de maio), levarase a cabo mediante tres procedementos:

 1.      Fondo solidario de libros de texto: para alumnos que vaian cursar 1º ou 3º de ESO no curso 2016/2017

2.      Axudas para a adquisición de libros de texto (vale): para o alumnado que vaia cursar 2º e 4º de ESO no curso 2016/2017.

3.      Axudas para adquirir material escolar: para todo o alumnado de ESO.

 Para poder desfrutar tanto do fondo solidario como das axudas, o alumnado deberá entregar no centro antes do 23 de xuño os libros adquiridos co vale o curso 2015/2016.  A última semana de clase publicarase no taboleiro e na páxina web do centro un listado do alumnado que solicitou vale así como os libros que compraron con el. O alumnado que teña algunha materia pendente para setembro, poderá quedarse co libro desa materia ata que se examine, como máximo ata o 7 de setembro, pero deberá entregar os das materias aprobadas. Tamén poderán entregar libros que non compraran co vale, que pasarán a formar parte do banco de libros. Todos os libros devoltos deberán estar en bo estado.

A non devolución dos libros é causa de exclusión do fondo solidario e das convocatorias de axudas.

Presentación de solicitudes

1.      A solicitude será única para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2016-2017, e nela especificarase o nivel de estudios que espera realizar cada un deles no dito curso.

2.      O formulario para cubrir a solicitude (Anexo I) está dispoñible no enderezo http://www.edu.xunta.es  e na páxina web do centro.

3.      O prazo para presentar as solicitudes remata o 23 de xuño de 2016.

4.      As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación:

                   Copia do libro de familia onde figuren o número de membros da unidade familiar. Se non ten libro de familia ou se este non reflicte a situación familiar a 31 de decembro de 2014, poderá acreditar o número de membros cun certificado de convivencia ou coa sentencia de separación ou divorcio onde figure a custodia do menor.

                   Copia do DNI dos alumnos/as para os que se solicita a axuda

Se no Anexo I se autoriza a consulta telemática de datos de identidade e de datos tributarios, así como do grado de discapacidade (se é o caso), non será necesaria ningunha documentación máis.

SÓ NO CASO DE NON AUTORIZAR A CONSULTA TELEMÁTICA DE DATOS:

- Copia e  orixinal dos DNI de tódolos membros computables da unidade familiar

- Copia e orixinal da declaración da renda do solicitante correspondente ao exercicio 2014, así como de todos os  membros computables

-Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se é o caso.

 FONDO SOLIDARIO (alumnado que vaia cursar 1º ou 3º de ESO no curso 2016/2017)

O alumnado que vaia a cursar 1º ou 3º de ESO no curso 2016/2017 e que entregue a solicitude de axudas dentro do prazo establecido,  poderá disfrutar do préstamo de libros do fondo solidario do centro, sempre que cumpra os requisitos establecidos. A asignación destes libros farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias. Esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro adquirirá os libros de texto complementarios que sexa necesario para garantir:

       Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€: seis libros de texto

       Alumnado con renda per cápita familiar entre 5400€ e 9000€: catro libros de texto.

       Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%: seis libros con independencia da renda.

Unha vez entregada no centro a solicitude para participar no fondo solidario de libros, o centro rexistrará as solicitudes na aplicación informática. Despois de rematar o prazo de matrícula,  xerará para cada curso unha listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas, indicando a causa de exclusión: por estar presentadas fora de prazo; por falta de documentación; ou por falta de devolución dos libros recibidos do fondo ou comprados coa axuda do vale, no curso pasado. As persoas interesadas poderán reclamar nos dous días seguintes á publicación da listaxe provisional.

a)     Publicación da listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas: 14 de xullo

b)     Reclamacións: 15 e 18 de xullo

c)     Listaxe definitiva: 15 de setembro.

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO (Vale):  2º e 4º de ESO

O alumnado que vaia a cursar 2º ou 4º de ESO no curso 2016/2017 e que entregue a solicitude de axudas dentro do prazo establecido,  poderá disfrutar do vale para a compra dos libros de texto:

       Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€: vale de 180€

       Alumnado con renda per cápita familiar entre 5400€ e 9000€: vale de 104€.

       Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%: vale de 250€ con independencia da renda. 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR(Vale): ESO

Todo o alumnado matriculado en ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€ poderá disfrutar dunha axuda de 50€ para a compra de material escolar.

Unha vez entregada a solicitude e a documentación, o centro rexistrará todos os datos e procederá á validación das que estean correctamente cubertas e con toda a documentación. Unha vez formalizada a matrícula para o curso 2016/2017, e comprobado que o alumno/a devolveu os libros do curso pasado,  o centro xerará o vale para a compra de libros ou de material.

Os vales entregaranse a partir do 15 de xullo, e para os que se matriculen en setembro a partir do 15 de setembro.

 

PASTOREANDO BALEAS, unha profesión que nunca existiu

E quedounos no tinteiro.......  O paso mes de marzo fixemos, os de 1º de CS de Agraria, unha visita con Fernán Álvarez, guía de espazos naturais (RUTAS VIVAS). Organizounos dúas rutas guiadas que foron un pracer, coma sempre que traballamos e disfrutamos de Fernán, este excelente profesional e mellor persoa....

Fixemos a ruta PASTOREANDO BALEAS, unha profesión que nunca existiu e a ruta de MANUEL MARÍA, polo concello de Outeiro de Rey que tan ben coñecía Manuel e que tan ben coñece e disfruta Fernán, ademais co engadido que Fernán coñeceu a Manuel e nos chegou unha información de primeira man fantástica.... e non esqueceremos nunca o ME PREMITE..., eso só o podemos descubrir os que alí estivemos facendo esta ruta....

1º CS de AGRARIA e a NAI TERRA

O alumnado de 1º do CS de Xestión Forestal e do Medio Natural, estiveron a facer unha serie de actividades sobre a Nai Terra e o medio ambiente. Aquí vos quedan algunhas fotos do evento

2º F.P. BÁSICA CREANDO 8 parte.

Aquí tedes os últimos traballos que fixeron os alumnos e alumna de 2º de F.P básica antes de irse ás prácticas.... Coma vedes son uns artistas...

Powered by Drupal - Design by artinet