Benvid@s ao IES de Arzúa

IES DE ARZÚA  

Rúa do castro S/N -C.P. 15810 

Arzúa - A Coruña

Tfno.-981500527 

Fax.- 981500615

ies.arzua@edu.xunta.es

Mes de Outubro, mes das BIBLIOTECAS ESCOLARES

Outubro, mes internacional das bibliotecas escolares
A chave para o pasado, presente e futuro.
Saber, un poder para a vida.
 
Tras unha profunda crise persoal, o señor Lessmore redescubre a grata e infinita compañía que lle pode proporcionar a lectura, bálsamo para súa dor e entretenimiento para seu espíritu. Entrégase con entusiasmo aos libros e á transmisión do gusto por eles, mentras vai escribindo, pausadamente, unha sorte de diario, o libro da súa vida. Tenro homenaxe ao lector que todos levamos dentro -al menos en potencia- e delicada -se ben asequible- metáfora de cómo as mesmas paixóns que nos axudan a vivir poden ocultar carencias e medos; así, a paixón literaria exerce unha función terapéutica no espíritu de Lessmore, pero tamén propicia a súa soidade ao aillamento, coma se desexara so vivir nos libros e rechazara la acción,los problemas e os vínculos emocionais que comporta a prosaica vida cotidiá. As magníficas ilustracións reproducen a estética norteamericana de mediados do século e, coas súas cálidas tonalidades ocre, redundan na atmósfera de melancolía que parece rodear ao protagonista, un personaxe tan solitario como entrañable.
 
 
¡Os libros que non se len morren!

A Fusquenlla curso 2014/2015

Despois de varios anos sen editar a revista do instituto, un grupo de rapazas da man de Maca, decidiron que había que poñerlle remedio e decidiron que se debería publicar un novo número da FUSQUENLLA, a pesar do pouco tempo que tiveron e das diversas dificultades atopadas.... por fin aquì esá..... A FUSQUENLLA 2014/2015.

Disfrutádea e esperemos que a ilusión continúe os vindeiros anos..

 

CAMPAÑA de Recollida de Roupa Usada no IES de Arzúa

Igual que o curso pasado, o noso IES colabora coa Fundación GLORR nunha campaña de recollida de produtos téxtiles (roupa, calzado, mantas…). Desde o seis de outubro e até o 26 do mesmo mes, podedes recoller bolsas no IES e traer ao centro aquela roupa que teñades na casa e xa non empreguedes. O obxectivo é conseguir que a situación económica que sofren as familias non inflúa negativamente no desenvolvemento educativo integral dos menores.  

As prendas recollidas son destinadas a nenos e nenas do país.

Podedes coñecer este e outros proxectos entrando na páxina www.glorr.org.

CONCELLO DE ARZÚA: Ensinanza para persoas adultas

Dende o Concello fixéronnos chegar unha información sobre a OFERTA EDUCATIVA PARA PERSOAS ADULTAS que consideramos de interese:              

 • Bacharelato a distancia nas modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias Sociais.
 • Preparación das probas de acceso a Ciclos formativos de Grao superior.
 • Nestes dous casos a  MATRÍCULA PECHA O 15 DE OUTUBRO
 • Preparación das probas para a obtención do título de graduado en ESO nas dúas modalidades e preparación para as probas de acceso a Ciclos formativos de Grao Medio. (MATRÍCULA ABERTA TODO O ANO)

MÁIS INFORMACIÓN EN:

 • Aula de Educación de Adultos, sita no Edificio Multiusos Terra do Queixo, 1º andar
 • Chamando aos teléfonos: 981 500 222 e 981 815 297

 

 

CALENDARIO INICIO CURSO (Modificación)

MARTES 15 de setembro ás 12 h

 • Presetación1º ESO por parte do equipo directivo e titorxs

MÉRCORES 16 de setembro

 • 8:50 Inicio clases 1º ESO
 • 8:50 Presentación 2º, 3º e 4º ESO por parte de equipo directivo e titores, e a continuación inicio clases
 • 9:40 Presentación 1º e 2º BAC e inicio de clases

XOVES 17 de setembro ás 10 h.

 • 10 h presentación 1º CM Ag, 1º CS Ag e 1º CS Adtvo
 • 10:50 Inicio clases normais en ciclos

LUNS 21 de setembro ás 8:50

 • Presentación da FPB por parte do equipo directivo e os titores e inicio das clases

ADQUISICIÓN de MATERIAL ESCOLAR

Información adquisición material escolar

(Orde do 25 de agosto de 2015/DOG 1 set 2015)

 

Destinatarios.- Alumnado de ESO. Axudas compatibles coas destinadas á adquisición dos libros de texto. Renda per cápita ata 5.400 euros.

Lugar e prazo de solicitudes.- Presentación da solicitude (anexo I) na secretaría do centro antes do 1 de outubro.

Cuantía de axudas: 50 euros

Documentación a presentar:

a) Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática.

b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar. Só no caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, no día 31 de decembro de 2013, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante.

2º. Certificado ou volante de convivencia.

3º. Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación familiar.

c) Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do ano 2013 ou, na falta desta, o certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante, cando non autoricen a consulta telemática.

d) No caso de discapacidade igual ou superior ao 33 % dalgún membro da unidade familiar, incluído/a o/a alumno/a, deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia en 31 de decembro de 2013:

1º. Certificado emitido polo órgano competente.

2º. Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de percepción de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou

3º. Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

e) No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa.

 

Iris e Iván no Campus de Climantica en Valsaín

Dous alumnos do IES de Arzúa están a participar no Campus de Climántica en Valsaín (Segovia) Este Campus é o premio pola súa participación e implicación na última convocatoria deste programa.

Iris Cisneros e Iván Orois estarán acompañados pola profesora Chus Gómez, que paralelamente participará nun seminario para docentes relacionado con cambio climático.

 

NORABOA IRIS E IVÁN!!!!!!

CALENDARIO EXAMES setembro

 

MARTES 1

MÉRCORES 2

XOVES 3

9 – 10:45

Latín ESO-BAC

Matemáticas ESO

Matemáticas Apl. 1ºBAC

Matemáticas II - 2ºBAC

Lingua Galega ESO-BAC

Ámbitos lingüísticos PDC

Ciencias aplicadas FPbas

 Pendentes Física e Química ESO

Ciencias Naturais ESO

Bioloxía ESO – BAC

Ámbitos científicos PDC

11 – 12:45

Pendentes Matemáticas ESO e BAC

Pendentes Ciencias Sociais  ESO

Pendentes Historia BAC

Operacións aux. prepar. de terreo FPbas

Pendentes Lingua Galega ESO-BAC

Física e química ESO

Física e química 1ºBAC

Física 2º BAC

Comunicación e sociedade (lingua) FPbas

Pendentes Ciencias Naturais e Bioloxía ESO

Pendentes Bioloxía BAC

Pendentes Ámbito científico PDC

13 – 14:45

Ciencias Sociais ESO

Xeografía e Historia ESO

Historia m.C. 1ºBAC

Historia España 2º BAC

Operacións básicas de producción planta FPbas

Ed. Cidadanía  2ºESO

Ed. Etico-cívica 4ºESO

Filosofía e cidad. 1ºBAC

Hª da Filosofía 2ºBAC

Comunicación e sociedade (sociedade) FPbas

Ed. Plástica e v. 1º ESO

Química 2º BAC

2ª lingua Francés 1º ESO

Ed. Física 1º BAC

16:15 – 18

Inglés ESO-BAC

Comunicación e socied. (inglés) FPbas

Lingua Castelá e literatura ESO-BAC

Operacións básicas de instalación xardíns FPbas

 

18 – 19:45

Economía BAC

Pendentes de Inglés ESO-BAC

Métodos estatísticos e numéricos 2ºBAC

Pendentes Lingua castelá e literatura ESO-BAC

Operacións básicas de mantemento xardíns FPbas

 

FIN de CURSO en ARZÚA

¡POR FIN REMATOU O CURSO!! E fixémolo divertíndonos; tivemos unha carreira solidaria a favor de UNICEF, o grupo de teatro do IES representou a obra "Os dereitos ao revés", e logo disfrutamos cunha gymkana na que fixemos carreiras de carretillos, transportamos pelotas de ping-pong, saltamos á comba e ata cosimos un botón mentras resolvíamos adiviñanzas.

O fin de curso rematou escoitando ao grupo ESPANTAPÁJAROS, formado por alumnxs e ex-alumxs do nos IES

Velaí vos queda unha reportaxe gráfica dese día.
FELICES VACACIÓNS A TODXS!!!!

Powered by Drupal - Design by artinet