Non está identificado. (Acceso)
Prescindir de Menú principal

Menú principal

Prescindir de Acceso

Categorías de curso

Xeral 
 AV14/15Resumo
 TICEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Competencias Básicas TelleirasEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 PROGRAMA ARCE: leer para crecerEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Curso AV 14-15 
 Miscelánez
 Química
 Latín
 Matemáticas
 Xeografía e historia
 Castelán
 Inglés
 FísicaEste curso esixe unha chave de inscrición
 Economía
Ciencias Naturais. Bioloxía e Xeoloxía 

Ciencias Naturais 1º ESO 
 Ciencias da natureza 1º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Ciencias da natureza 1º ESO - RECUPERADOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Ciencias Naturais 2º ESO 
 Ciencias da natureza 2º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Ciencias Naturais 2º ESO. Reforzo para pendentesResumo

Bioloxía e xeoloxía 
 3º ESO Bioloxía e Xeoloxía Este curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 4º ESO. Bioloxía e XeoloxíaEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 1º BAC Bioloxía e Xeoloxía Este curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 2º BAC Bioloxía Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

CMC 
 Ciencias para o Mundo ContemporáneoResumo

Educación de adultos 
 Ciencias para o Mundo ContemporáneoEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Bioloxía e Xeoloxía 1º BACEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Ciencias da Terra e Ambientais 
 Ciencias da Terra e AmbientaisEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Debuxo 
 Debuxo IResumo
Diversificación curricular 

Diversificación Ámbito Científico 
 Diversificación Ámbito CientíficoResumo
FILOSOFÍA 
 Filosofía 2º BACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
Física e Química 
 Física e química 3ºESOResumo
 Física 2º BACResumo

Ensino de adultos 
 ESA. Ámbito científico. Este curso permite o acceso a usuarios convidados
 Física e Química 1º BAC AdultosEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Química 2º BAC AdultosEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Física 2º BAC AdultosEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Inglés 
 Inglés 4ª ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Inglés 2º BAC CheloEste curso esixe unha chave de inscrición
 Inglés 3º Diversificación. CheloEste curso esixe unha chave de inscrición
 Inglés 1º BAC TeresaEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Inglés ESAResumo
 Inglés PCPI2Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés 1º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés 1º ESO. ConsueloEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés 3º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés 4º diversificaciónEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Inglés 2º BACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo

Educación adultos 
 Inglés 2BAC SemipresencialEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés 1BAC SemipresencialEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Lingua Castelá 
 Lingua Castelá 1º BAC
 Lingua Castelá 1º ESOResumo
 Lingua Castelá 3º ESOResumo
 Lingua Castelá 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
Educación física 
 Educación Física 4º ESO
 Educación Física 3ª ESO
 Educación física 1º BACEste curso esixe unha chave de inscrición
 Educación física 2º ESOEste curso esixe unha chave de inscrición
 Educación física 1º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Lingua Francesa 
 Lingua francesa 2º ESO Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Lingua galega 
 Lingua Galega 4º ESO Este curso esixe unha chave de inscrición
 Lingua galega 2º ESO
 Lingua galega 3º Diversificación
 lingua galega e literatura 1º BACHResumo
 Lingua Galega 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Lingua galega 3º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Lingua Galega Diver 4º ESOResumo
 Lingua Galega PCPI ComercioEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
  Lingua galega 1º BAC SemipresencialEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
  Lingua Galega 2º BacEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
Matemáticas 
 Matemáticas IEste curso esixe unha chave de inscrición
 Matemáticas 4º ESOEste curso esixe unha chave de inscrición
 Matemáticas 3º ESOEste curso esixe unha chave de inscrición
 Matemáticas II 2º BACEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Matemáticas 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Matemáticas 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Ensino de adultos 
 Matemáticas ESA MODS III e IVEste curso esixe unha chave de inscrición
 Ámbito científico matemático 2ºPCPIEste curso esixe unha chave de inscrición
 Matemáticas aplicadas IIEste curso esixe unha chave de inscrición
 Matemáticas aplicadas IEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 MATIIEste curso esixe unha chave de inscrición
 MATIEste curso esixe unha chave de inscrición
Informática 
 TIC No bilingüe
 Informática 4º ESO INF 1 y 2
 TIC BilingueEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Informática 4º ESO MFIEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Informática 4º ESO AntiguaResumo
 TIC antiguoResumo
Tecnoloxía 
 Tecnoloxía 3º ESO Bilingüe
 Tecnoloxía 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Tecnoloxía 3º ESOResumo
 Tecnoloxía 4º ESOResumo
PCPI 
Xeografía e Historia 
 Ciencias Sociais 1º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Ámbito Social ESAResumo
 Arte 2ºBACEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Ensino de adultos 
 Programa de Cualificación Profesional Inicial IIEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
Educación adultos 

FPB 
 Madeira. Ámbito comunicaciónResumo
 Ámbito comunicación lingua inglesaResumo
 FPB Ciencias AplicadasResumo

ESA 
 ESA1 Ámbito linguistico. Galego-CastelánResumo
Liga Lego 
 Liga Lego