Titoras/es grupos . Curso 2013/14

CURSO/NIVEL

TITORA OU TITOR

CURSO/NIVEL

TITORA OU TITOR

1º ESO A

Xoan Carlos Abad

2º ESO A                              

J. Luís Moreiras

 

1º ESO B

Mº Isabel Alonso Barros

2º ESO B

Magdalena García

1º ESO C

Mº Dolores Tapia

3º PDC

Manuela Glez

 

3º ESO A

Marco Casal

4º ESO A

Marga Comesaña

3º ESO B

Teresa Dacuña

4º PDC

Xosé Luís Grande

1º BACH A

Cristina Garabatos

 2º BACH 

Alicia Domínguez

 

PCPI

Carolina Pedrido

   

1º CM APSD

Elena Vázquez

2º CM APSD

FCT CM APSD ordinario

Olga Rey
CM APSD Modular  Cristina Rodríguez FCT CM APSD Modular

Marta Pardavila

1º CM  Farmacia

Concha Alonso

 2º CM Farmacia

 FCT Farmacia

Beatriz Tojo

Farmacia Adultos

Elvira Montoto

 

  

1º CS Ed. Infantil

Cristina Pazos

2º CS Ed. Infantil

FCT Ed. Infantil ordinaria

Mónica Puga

CS Ed. Infantil adultos 

Alejandra Graña

CS Ed. Infantil modular FCT

Begoña Martínez
 1º  CS Dietética Ramiro Fernández

2º  CS Dietética

FCT Dietética

Patricia Pita

Dietética Adultos 

FCT Dietética Adultos

Augusto Suárez

 FCT CS Documentación

 

Isabel Ramallal

 

CSDocumentación Sanitaria
Belén Vázquez Coord. Xeral FCT  Concha Bandín

Nota: as titoras e titores da ESO xa comunicaron ás familias sobre cál sería a hora de atención a pais e nais. Para máis información non dubiden en telefonar ao Instituto.
Informaráselles das devanditas horas de atención ou ben poráselles en contacto coa titora ou titor. Xade WEB para Titores

Teléfono do Centro: 986453330 (horario das oficinas mañás de 08:30 h a 14:10 h)