Titoras/es grupos . Curso 2014/15

CURSO/NIVEL

TITORA OU TITOR

CURSO/NIVEL

TITORA OU TITOR

ESO e Bacharelato

1º ESO A

Carolina Pedrido

2º ESO A                          

J. Luís Moreiras

1º ESO B

Mº Isabel Alonso Barros

2º ESO B

Magdalena García

1º ESO C

Mª José Fraga

2º ESO C

Margarita Beiro

3º ESO A

Ángeles Alemparte

4º ESO A

Teresa Dacuña

3º ESO B

Emilia Fernández

4º ESO B

 Cristina Garabatos

1º BACH A

Alicia Domínguez

 2º BACH 

Xoan Carlos Abad

 

PDC 3º ESO

 Marga Comesña

 PDC 4º ESO  Manuela González

Departamento Servizos á Comunidade

1º CM APSD

Elena Vázquez

2º  CM APSD

Olga Rey

1º CS Ed. Infantil

Begoña Martínez

2º CS Ed. Infantil

Mónica Puga

CM APSD Modular

Cristina Rodríguez

CS Ed. Infantil adultos 

 

Eva Cortegoso
FCT CM APSD Modular

Marta Pardavila

FCT CS Ed. Infantil adultos

Alejandra Graña
Departamento Sanitaria
1º CM  Farmacia Concha Alonso 2º CM Farmacia Beatriz Tojo
CSDocumentación Sanitaria Belén Vázquez    
1º  CS Dietética Ramiro Fernández 2º  CS Dietética Patricia Pita
Dietética Adultos
Elvira Montoto Farmacia Adultos Edmundo González
FCT CS Documentación Maite Rosales FCT Dietética Adultos Augusto Suárez
Coord. Xeral FCT Concha Bandín    

Nota: as titoras e titores da ESO xa comunicaron ás familias sobre cál sería a hora de atención a pais e nais. Para máis información non dubiden en telefonar ao Instituto.
Informaráselles das devanditas horas de atención ou ben poráselles en contacto coa titora ou titor. Xade WEB para Titores

Teléfono do Centro: 986453330 (horario das oficinas mañás de 08:30 h a 14:10 h)