Saltar navegación.
Inicio
Abride escolas e se pecharán cárceres

ÚLTIMAS NOVAS

 

 

Impreso preinscripción CUALE

Concesión matrícula de honra 

Solicitude certificados Celga (DOG19/2/2014)

ACCESO E ADMISIÓN ÁS ENSINANZAS PROFESIONAIS ( GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR) DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO PARA O CURSO 2015/2016

14/06/2015
Europe/Madrid
 Prazos inscrición :

Ciclos de Grao Superior: do 3 ó 18 de xuño de 2015 

Ciclos de Grao Medio: do 3 de xuño ó 24 de xullo de 2015

 


ENSINANZAS PROFESIONAIS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO :                      


Familias profesionales


 


Artes aplicadas da escultura


GSArtes aplicadas da escultura


GS Artes aplicadas da madeira


GM Dourado e policromía artísticos


GM esbanistería artística


Artes aplicadas ó libro


GS Gravado e técnicas de estampación


GM Serigrafía artística


Artes aplicadas á indumentaria


GS Estilismo de indumentaria


GS Modelismo de indumentaria


Cerámica artística


GS Cerámica artística


Deseño gráfico


GS Gráfica publicitaria


GS Ilustración


GS Fotografía artística


Xoiería artística


GS Xoiería artística


GM Procedementos de xoiería artística


Deseño de interiores


GS de Arquitectura efémera


GS Proxectos e dirección de obras de decoración


Deseño Industrial


 


Artes aplicadas ó muro


 


Esmaltes artísticos


 


Téxtiles artísticos


 


Arte floral


 


Vidrío artistico


 

 

Modalidades de acceso

 1. Acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao medio.

Terán acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao medio os aspirantes que cumpran calquera dos seguintes requisitos:
 
a) Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equi­valente para efectos académicos, e superar unha proba específica.
 
b) Os aspirantes que non estean en posesión do título de graduado en educación se­cundaria obrigatoria ou equivalente para efectos académicos, deberán ter feitos os de­zasete anos e superar a proba de madureza ademais da correspondente proba específica.
 
c) A proba de madureza poderase substituír pola proba de acceso á universidade para maiores de vinte e cinco anos, pola proba de madureza a ciclos formativos de grao medio de formación profesional, pola proba de madureza de grao medio de ensinanzas depor­tivas, ou pola proba de acceso para os aspirantes ás ensinanzas artísticas superiores de música, arte dramática, deseño, e conservación e restauración de bens culturais que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente.
 
2. Acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior.
 
Terán acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior os aspirantes que cumpran calquera dos seguintes requisitos:
 
a) Estar en posesión do título de bacharel, ou equivalente para efectos académicos, e superar unha proba específica.
 
b) Os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel, ou equivalente para os efectos académicos, deberán ter feitos os dezanove anos e superar a proba de madu­reza que se establece no anexo III da presente resolución, ademais da correspondente proba específica.
 
Tanto nun como noutro caso, a idade mínima establecida deberá facerse dentro do ano natural de realización da proba.
 
Desenvolvemento das probas
 
Probas de acceso ao Grao Medio.
 
As probas de acceso ás ensinanzas de grao medio realizaranse nas escolas de arte e superiores de deseño en que se inscribisen os alumnos e alumnas nos días e horas que se indican a continuación:
 
Proba de madureza: 2 de setembro.
 
Proba específica: 4 de setembro
 
Probas de acceso ó Grao Superior.
 
 As probas de acceso ás ensinanzas de grao superior realizaranse na Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo en Santiago de Compostela, nos días e horas que se indican a continuación:
 
Proba de madureza: 26 de xuño.
 
Proba específica para todas as familias profesionais: 9 de xullo.
 
 
 
Para máis información :
 
Resolución da Consellería de Educación do 22 de maio de 2015( Diario Oficial de Galicia do 2 de xuño de 2015)
 
 


 

Préstamo de libros de texto e lectura. ANPA

A través da ANPA podes acceder ós libros de texto en préstamo ou entregar os xa usados.

 

libros


 

CONVOCADAS AS PROBAS DE ACCESO ÁS ENSINANZAS DEPORTIVAS PARA O PRÓXIMO CURSO

08/06/2015 10:51
Europe/Madrid

 

CONVOCADAS PROBAS DE ACCESO AS ENSINANZAS DEPORTIVAS PARA O CURSO 2015/2016

  

O prazo de inscrición será o comprendido entre o día 6 de xuño e  e o día 10 de xullo de 2015

 

 Acceso ás Ensinanzas Deportivas de Grao Medio

 Terá acceso ao grao medio das ensinanzas deportivas o alumnado que cumpra calque­ra dos seguintes requisitos:

 a) Dispor do título de graduado en educación secundaria, ou equivalente para os efectos académicos, e superar unha proba específica. Para o acceso ao segundo nivel de grao medio, ter superados os estudos do primeiro nivel na correspondente modalidade ou es­pecialidade deportiva.

 b) O alumnado que non dispoña do título de graduado en educación secundaria, ou equivalente para os efectos académicos, deberá ter 17 anos e superar unha  proba de madu­reza  ademais da correspondente proba específica.

 c) A proba de madureza poderase substituír pola proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional ou de artes plásticas e deseño, ou a de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

 

Acceso ás Ensinanzas Deportivas de Grao Superior

 

Terá acceso ao grao superior das ensinanzas deportivas o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

 a) Dispor do título de técnico deportivo na modalidade ou especialidade deportiva co­rrespondente, ter o título de bacharel, ou equivalente para os efectos académicos, e cum­prir cos requisitos relativos á experiencia deportiva que se puideren establecer na especia­lidade ou modalidade correspondente.

 b) O alumnado que non posúa o título de bacharel, ou equivalente para os efectos académicos, deberá ter 19 anos e superar unha proba de madureza ou 18 anos sempre e cando posúa, ademais do título de técnico deportivo da modalidade correspondente, un título de técnico relacionado con aquel a que se desexa acceder.

 Tanto nun como noutro caso, a idade mínima establecida deberase cumprir dentro do ano natural de realización das probas.  

c) A proba de madureza poderase substituír pola parte común da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional ou de artes plásticas e deseño, ou a de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

 

2. A proba de acceso específica para as titulacións de técnicos deportivos realizarase:

 – Na modalidade de Fútbol terá lugar no IES Universidade Laboral en Culleredo, o día 8 de setembro ás 10.00 horas, e no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xun­queira), o día 9 de setembro ás 10.00 horas. Os aspirantes só poderán realizar as probas no centro en que formalizaron a inscrición.

 – Na modalidade de Balonmánterá lugar no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (insta­lación A Xunqueira), o día 9 de setembro ás 9.30 horas.

 – Na modalidade de Fútbol sala terá lugar no IES As Lagoas en Ourense, o día 10 de setembro ás 10.00 horas.

 – Na modalidade de Baloncesto terá lugar no IES Fermín Bouza Brey en Vilagarcía de Arousa, o día 11 de setembro ás 10.00 horas.

 – Na modalidade de Atletismo terá lugar no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes en Lugo, o día 14 de setembro ás 10.00 horas.

 – Na modalidade de Hípica terá lugar no centro autorizado CEMAR en Mondariz-Bal­neario, o día 15 de setembro ás 10.00 horas.

 

Calquera posible variación sobre este calendario requirirá autorización

 Para maior información :

 §       Diario Oficial de Galicia do 5 de xuño de 2015

 http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2015/06/05/20150605_acceso_deportivas.pdf

 §       Páxina da Consellería de Educación sobre as ensinanzas deportivas

 http://www.edu.xunta.es/web/taxonomy/term/212

 §       Nos departamentos de orientación dos centros educativos.

 


 

 

Alumnos premiados no concurso "Premios Ferrolterra Emprende Xove"

Logo

Premios  Ferrolterra Emprende Xove

O pasado 8 de maio, alumnos de Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras do IES Concepción Arenal foron galardonados como mellor idea empresarial na categoría da ESO na III edición dos Premios Ferrolterra Emprende Xove, organizados pola "Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra".  Os autores do proxecto gañador son

 • Pablo Basterrechea Roca (3ºB)
 • Duarte Núñez López (3ºC).

Noraboa ós premiados.


 

Concurso de relatos breves

Concurso de relatos breves

relatos

 

Prazo de entrega ata o 1 de maio.

Bases do concurso


 

Certame Literario "Carmela Loureiro"

cl

 

Alumnas no centro foron premiadas neste Certame literario:

 • 1º premio en MICRORELATOS, categoría de bacharelato e ciclos formativos: Paula García Domínguez, 2ºD BACH.
 • Accésit en MICROPOESÍA categoría de bacharelato e ciclos formativos: Paula Freire Cabanas, 2ºG BACH.

 

Noraboa ás dúas!!!


 

Premios Igaciencia

Premios Igaciencia a IES Concepción Arenal

Alumnos de Tecnoloxía de 4º de ESO-A foron premiados en dous concursos promovidos por Igaciencia, un sobre aplicacións para Android (Inventa en Galego, primeiro premio) e outro sobre sensores Lego (Sensores para Todos, terceiro premio).

sensoresappinventor

 

O código QR permitirache descargar a aplicación Coñece Ferrol para o teu Android. Necesitarás activar o acceso a Internet e o GPS do teu dispositivo para poder utilizala:

qr

Tamén podes descargar a aplicación baixándoa dende aquí. Unha vez no dispositivo, para instalala fai clic sobre o ficheiro "Cferrol.apk"; cerciórate de activar antes a opción Ajustes > Seguridad > Orígenes desconocido. Non esquezas que para utilizala convén ter activado o GPS de Android.

Ver nota de prensa.

Noraboa á profesora María Estraviz e ós premiados!!

Profesora e galardoados foron recibidos pola corporación municipal. Ver artigo no Diario de Ferrol.

 


 

Orienta. Curso 2014-2015

brujula

 

O programa Orienta axudarache a tomar decisión sobre futuros estudos. Descarga o ficheiro correspondente ó teu sistema operativo, desempaquétao e gárdao no teu cartafol persoal.

 • Linux. Terás que premer no ficheiro "orienta14_15", dándolle antes permisos de execución.
 • Windows. Terás que premer no ficheiro "orienta14_15.exe".

 


 

 

AbalarMóbil

 

Banner

 

O Centro foi incluido no programa AbalarMóbil.

Ó longo deste curso empezaremos a habilitar a posibilidade de que os pais poidan facer varios tipos de consultas desde os dispositivos móbiles (teléfonos e tabletas)l:

 • Consultar e xustificar faltas de asistencia dos fillos.
 • Informarse sobre faltas de conduta.
 • Horarios dos fillos.
 • Avisos creados por parte do profesorado ou do centro.
 • Consulta de calificacións.
 • Solicitude de titorías.

 

Estas funcionalidades fan referencia a todos os niveis de secundaria, non só a 1º e 2º de ESO.

A aplicación está dispoñible para os seguintes sistemas operativos:

Información sobre AbalarMóbil: 

 

 


 

Distribuir contido