Skip to Content

Caixa de Suxestións, Queixas ou Reclamacións

Recordamos a todo o persoal do Centro (alumnado, profesorado e persoal non docente) que teñen á súa disposición unha Caixa de Suxestións na páxina web.

Podedes facer chegar ao Departamento de Calidade e Innovación calquera suxestión, queixa ou reclamación que crean conveniente

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 2014: Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluidas por unidade de competencia.

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluidas para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2014.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 2014: Listaxes provisionais de persoas excluidas por non achegar documentación válida suficiente

Publicación das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter  presentado a documentación de enmenda no prazo establecido para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2014.

Calendario de admisión de probas libres de FP

Para aqueles ex_alumnos/as que teñen algun módulo pendente xa saliu o calendario para a admisión das probas libres de Ciclo Medio e Superior.

Información

Calendario das probas.

Para resolver as dúbidas ponte en contacto co departamento de orientación do centro

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 2014: Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación

Acreditacion de competencias ORDE do 14 de xaneiro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a
través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo
Nacional de Cualificacións Profesionais.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 2014: Solicitantes con documentación apta para ser baremada

  Solicitantes con documentación apta para ser baremada

ORDE do 14 de xaneiro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo
Nacional de Cualificacións Profesionais

Probas de acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior

 

A inscrición farase na Secretaría dos centros ( IES ou CIFP) que impartan ciclos formativos cubrindo o ANEXO II  eentregando unha copia do DNI dende o día 10 de marzo ao 21 de marzo ( ambos os dous incluídos)

Requisitos para presentarse as probas:

  • Ter cumpridos 19 anos antes do 31 de decembro do 2014.
  • Cumprir ou ter cumpridos 18 anos antes do fin do 2014 e dispor dun título de técnico que pertenza a algunha familia profesional incluída na opción a que opta e incluída no Anexo VII.

Probas de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio

Informacion  

A inscrición farase na Secretaría dos centros que impartan ciclos mediante o ANEXO I e entregando unha fotocopia do DNI dende o 31 de marzo ao 11 de abril (ambos incluídos)

Requisitos para presentarse as probas:

  • Ter cumpridos 17 anos antes do 31 de decembro do 2014.

Probas de acceso a Grao Medio. Convocatoria 2014

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria publicará próximamente a Orde pola que se convocan para o ano 2014 as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo.

Curso de Pizarra Dixital

PizarraDixital

Para os profesores e profesoras do CIFP COROSO.

Previsto para o día 10 de marzo de 17:00 a 21:00

Apuntarse na Sala de Profesor@s

La cadena de la Innovación en Formación Profesional

El concurso "La Cadena de la Innovación" está dirigido a estudiantes de Formación Profesional de toda España y fomenta el desarrollo de proyectos innovadores mediante el trabajo en equipo. En esta edición las iniciativas se han enfocado en productos y servicios enfocados al turismo y que tengan en cuenta las nuevas tendencias.
 

Carnet profesionais

El D.O.G. nº 26, do 7 de febreiro, que publica a Orden do 26 de xaneiro do 2014 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacions profesionais no ano 2014.

Probas para a obtención de título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos

Probas

Convocanse probas para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaría Obrigatoria para maiores de dezaoito anos.

– Convocatoria de maio: 24 de marzo ao 4 de abril de 2014.
– Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2014.

Resolución DOGA.

Formulario de Inscrición.

Información adicional.

Máis información

Gaio novo tradutor galego

Gaio tradutor Amtega, en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, acaba de poñer en marcha o tradutor automatizado Gaio. Desenvolvido pola empresa galega Imaxín Software, busca reforzar a presenza do galego nas administracións autonómica e local, facilitarlle aos profesionais públicos a tradución directa e inversa galego-castelán de documentación, páxinas web, correos electrónicos, etc.
Distribuir contenido


by Dr. Radut