Benvidos ao IES Universidade Laboral de Culleredo - A Coruña

Enviado por admin o Mér, 2006-11-08 12:50

Rua Salvador Allende s/n / CP: 15670 - Culleredo Correo electrónico: info@ulaboral.eu Tlf: 981660700


Recomendamos usar Firefox para unha mellor visualización dos contidos.

GRADUACIÓN 2º BACHARELATO - 2015. INFORMACIÓN

Enviado por admin o Ven, 2015-04-17 11:11

Proximamente os alumnos de 2º de Bacharelato comezarán as sesións de fotos para a ORLA en turnos estabelecidos pola dirección do centro e que terán lugar no local da APA.

No ficheiro adxunto tedes toda a información referente a indumentaria, precio da banda, dos pinchos e da ORLA.

Graduación.pdf

( categories: )

CONCURSO GALIFOTO 2015

Enviado por admin o Mér, 2015-04-15 09:38

PARTICIPA NO DÍA DO LIBRO

Enviado por admin o Mar, 2015-04-14 08:25

( categories: )

Actuación por representante

Enviado por admin o Lun, 2015-04-13 09:12

A solicitude para a proba de acceso a ciclos medios se pode facer a través dun representante por calquera medio válido en Dereito.

En particular, sería válida unha autorización asinada polo solicitante a favor do representante (aparte da propia solicitude de inscrición).

 

Redacción da autorización:

  • Identificar claramente ao solicitante con nome e apelidos.
  • Incluír, dentro do propio documento de autorización, imaxe do D.N.I. do solicitante.
  • Indicación de que se autoriza a esa persoa (identificada tamén con nome, apelidos e D.N.I.) para representalo a efectos de tramitar a súa solicitude de inscrición na proba de acceso a ciclos formativos.
  • Imprimir autorización.
  • O solicitante debe asinar a autorización para que o representante presente o orixinal (non se admitirá fotocopia ou escaneo, cómpre achegar autorización con sinatura orixinal).

Unha vez resolto o de acreditar correctamente a representación, a solicitude que se leva ao centro de inscrición debe ir asinada xa polo representante, non polo solicitante.

Non esqueza conservar unha copia da solicitude validada polo centro de inscrición porque a debe levar o día de celebración da proba xunto co seu documento de identidade.

Observacións importantes:

Se o solicitante é menor de idade, a autorización debe ser asinada por calquera dos titulares da patria potestade ou representantres legais.

No caso de separación ou divorcio destes, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás nos supostos de violencia de xénero ou de patria potestade atribuída exclusivamente a un só dos proxenitores. Nestes casos, resulta necesario presentar coa solicitude xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

 

( categories: )

Probas de acceso a ciclos medios 2015

Enviado por admin o Lun, 2015-04-13 08:42

Poderán participar as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder ao ciclo medio, e teñan 17 anos ou os fagan no ano natural 2015.

Toda a información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

Prazo de solicitude: do 7 ao 20 de abril

Celebración da proba: 3 de xuño

NOTA: RECOMENDAMOS, PARA AXILIZAR O TRÁMITE, QUE A DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTE VEÑA XA FOTOCOPIADA.

 

( categories: )
Distribuir contido