Exames de setembro, curso 2013/14

EXAMES DE SETEMBRO CURSO 13/14

 

HORA

 

CURSO

 

LUNS 1

 

MARTES 2

 

MÉRCORES 3

 

 

09:00
A
10:30

 

1º BACH

 

LINGUA GALEGA I

 

HISTORIA MUNDO CONTEMP.
BIOLOXÍA

 

L. E L. CASTELÁ I

 

2º BACH

 

LINGUA GALEGA II

 

XEOGRAFÍA
MATEMÁTICAS II
1ª LINGUA ESTRANXEIRA II
(INGLÉS)

 

L. E L. CASTELÁ II

QUÍMICA

 

10:30
A
12:00

 

1º BACH

 

MATEMÁTICAS I
DEBUXO TÉCNICO I
LATÍN I
MATEMÁTICAS APLICADAS I

 

CIENCIAS PARA O MUNDO CONTEMP

1ª LINGUA ESTRANXEIRA I
(FRANCÉS)

 

FÍSICA E QUÍMICA

 

2º BACH

 

LATIN II
GREGO II

 

HISTORIA DE ESPAÑA

CTA

 

FÍSICA

 

 

12:00
A
13:30

 

1º BACH

 

ECONOMÍA
GREGO I

 

ANTROPLOXÍA
1ª LINGUA ESTRANXEIRA I
(INGLÉS)

 

FILOSOFÍA

 

2º BACH

 

ECONOMÍA DA EMPRESA

 

 

HISTORIA DA FILOSOFÍA

 

13:30
A
15:00

 

1º BACH

 

EDUCACIÓN FÍSICA

 

RELIGIÓN

2ª LINGUA ESTRANXEIRA
(FRANCÉS)

 

Distribuir contido