Comisión de Coordinación Pedagóxica

............................................................................

Miguel Orosa  (dpto CCNN)

 Juan F. Centeno Carballido ( dpto. Economía)

J. Carlos Castellanos Cazalis ( dpto. Educación Física)

José Manuel Rey Bao ( dpto. Educación Plástica)

Mª Carmen Casillas Guisado ( dpto. Filosofía)

Jorge Ramón Blanco Aller ( dpto. Física e Química)

Elisa Giráldez Ramírez ( dpto. Francés)

Rafaela Villalba Ferreira ( dpto. Grego)

Mª José Pereira Vázquez ( dpto. Inglés)

M. Constantino Chao Mata ( dpto. Lingua e Lit. Castelá)

José Manuel Montero Gómez ( dpto. Lingua e lit. Galega)

Mª del Carmen Ares Sánchez ( dpto. Matemáticas)

Blanca Bello Sobral ( dpto. Música)

M. J. Amparo Mejuto Costa ( dpto. Orientación)

Mª del Pilar Mosquera Boutureira ( dpto. Relixión)

Juan M. Neira Fernández ( dpto. Tecnoloxía)

Xosé Luis Mosquera Camba ( dpto. CCSS, Xeografía e Historia)

Francisco Rodríguez Coloma (Dinamizador Biblioteca)

Xan Munín  Neira (ENL)

Distribuir contido