Aula virtual: IES Monte da Vila

Non está identificado. (Acceso)
 
 
Prescindir de Páxina inicio

Páxina inicio

   logo_ies

I.E.S. MONTE DA VILA

Bouzas, 22 – Apdo. Correos 88, 36980 O GROVE (Pontevedra)

Tf: 986732161 – Fax: 986732179 – e-mail: ies.monte.vila@edu.xunta.es

Categorías de curso

IES - MONTE DA VILA 
 ALUMNADOResumo
 COMUNICACIÓNS PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA
 CONSELLO ESCOLARResumo
 CONSERXERÍAEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 PROFESORADOResumo
 XUNTA DE DELEGADOSResumo
T.I.C. / ABALAR 
 Incidencias TICResumo
 ABALAREste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 CONTIDOS EDUCATIVOSResumo
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 Viaxe de 4º da ESOResumo
BIOLOXIA E XEOLOXIA 
 Bioloxía e Xeoloxía 3º ESOResumo
 Ámbito científico 3º PDCResumo
 Bioloxía e Xeoloxía 4º ESOResumo
 Materias pendentes de ESO e bacharelatoResumo
 Cultura científica 1º BacharelatoResumo
 Bioloxía 2º BacharelatoResumo
 Ciencias de la Tierra y AmbientalesResumo
 Bioloxía e xeoloxía 1º ESO (Olga)Resumo

Sergio Ramos 
 Bioloxía e Xeoloxía 1º bach.
CLASICAS 
 LENGUA GRIEGAResumo
 GRIEGO IIResumo
 LATÍN IIResumo
 LENGUA LATINAResumo
 CULTURA CLÁSICAResumo
COMERCIO 

María Uxía 
 Titoría 2º cursoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 Atención ó clienteEste curso esixe unha chave de inscrición
 Aplicacións básicas de ofimáticaEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 Arquivo e ComunicaciónEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición

Ana Gómez 
 Preparación de pedidos e venda e produtosEste curso esixe unha chave de inscrición
 Técnicas administrativas básicasEste curso esixe unha chave de inscrición
 Tratamiento informático de datosEste curso esixe unha chave de inscrición
 TitoríaEste curso esixe unha chave de inscrición
DEBUXO 
 EPV 1º ESOResumo
 EPV 3º ESOResumo
 EPV 4º ESO Resumo
 Debuxo técnico IResumo
 Debuxo técnico IIResumo
 Debuxo artístico IResumo

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 AlumnadoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Comunidad escolar Este curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
ECONOMÍA 
 Formación y Orientación LaboralResumo
 Empresa e Iniciativa EmprendedoraResumo
 Economía de la EmpresaResumo
 Economía 1º BachResumo
EDUCACIÓN FÍSICA 
 Presentación del cursoResumo
ELECTRÓNICA 
 Instalacións de Megafonía e SonorizaciónEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 CPTV e Seguridade Electrónica 13-14Este curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Mantenimiento y reparación de instalaciones de antenas en edificiosResumo
 Instalacións domóticasEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónicaEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefoníaEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Instalacións de RadiocomunicaciónsEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Electrónica AplicadaEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
FILOSOFÍA 
 FILOSOFÍA E CIDADANÍA 1º BACHResumo
 ETICA E FILOSOFIA DO DEREITOResumo
 HISTORIA DA FILOSOFIAResumo
FÍSICA E QUÍMICA 
 Física 3º ESO (Fran)
FRANCÉS 

Uxia 
 1º ESO
 2º ESO
 3º ESO
INGLÉS 
LENGUA CASTELLANA 

Gerardo Álvarez 

Lourdes López 
 1º BacharelatoResumo

Salvador Calderón 
 Literatura UniversalEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Lengua castellana y Literatura 4º de ESOResumo
 Módulo de comunicación e competencia dixitalResumo
 Lengua castellana y Literatura 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Lengua castellana y Literatura 1º BachilleratoResumo
 Lengua castellana y Literatura 1º ESOResumo
LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 entrega power pointResumo

Lois Bouzas 
 Actividades alumnadoResumo
 Pendentes Resumo
 Lingua galega e lit 1º esoResumo
 Lingua galega e lit 4º esoResumo
 Lingua galega e lit 1º bacResumo

Tito Díaz 

Conce López 
 1º ESOResumo

Mari Rodríguez 
 TITORÍA e OUTRAS
 FP BásicaEste curso esixe unha chave de inscrición
 2º ESOEste curso esixe unha chave de inscrición
 1º ESOEste curso esixe unha chave de inscrición
MATEMÁTICAS 
 MATEMÁTICAS CCSS I 2015-2016Este curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 MATEMÁTICAS 1º ESO AEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 1ºESO
 2º BACHARELATO CCNN II
 1º BACHARELATO CCSSIEste curso esixe unha chave de inscrición
 1º BACHARELATO MATEMÁTICAS IEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 2º BACHARELATO CCSS II
 3º ESO (Susana Anca)Este curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Percentage changes with multipliersEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 2º Bacharelato: Matemáticas IIResumo
MÚSICA 
TECNOLOXÍA 
 TIC_BACHARELATO 1º
 Informática 4º ESOResumo
 Tecno_segundo cursoResumo
 TecnoPendientes_segundo cursoEste curso esixe unha chave de inscrición
 Tecno_terceiro cursoResumo
 TecnoPDC_terceiro cursoResumo
 TecnoRepetidores_terceiro cursoResumo
 TecnoPendentes_terceiro cursoResumo
 TecnoReforzos_terceiro cursoResumo
 Tecno_cuarto cursoResumo
 TecnoPDC_cuarto cursoResumo

Tecno_Recuperación de Setembro 2015 
 Información de actividadesResumo
XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Luisa Paz Patiño 
 Historia de España Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición

Marcos Chaves 
 Historia 1º BAC
 Historia da Arte 2º BAC
 Xeografía 2º BAC
PROXECTO INTERDISCIPLINAR 
 PROXECTO INTERDISCIPLINAR 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Prescindir de Acceso

Moodle Theme by NewSchool Learning