Skip to Content

Por un ensino público e de calidade!

Últimas novidades

O IES Nosa Señora dos Ollos Grandes ven de recibir o premio polo proxecto gañador do II Concurso Proyecta Innovación.

 

Ver mais...

A composición do departamento de inglés do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes durante o curso 2015-2016 é a seguinte:

 • García Lorenzo, Juan Carlos (xefe de departamento)
 • Barrera Fernández, Lorena
 • Boyero Iglesias, José
 • Escudero Alfonso, M.ª Belén
 • Fernández Senande, M.ª
 • Mourelos Regueiro, Juan Carlos
 • Pérez Parapar, Rosa
 • Rodríguez López, Ana M.ª
 • Ashcraft, Chelsea (asistente de lingua)

 

Ver mais...

A composición do departamento de orientación do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes durante o curso 2015-2016 é a seguinte:

 • Díaz Santalla, Mª Elisa (xefa de departamento)
 • Adrio, Isabel (pedagoxía terapeútica)
 • de la Cuétara González, Mª Emma (pedagoxía terapéutica)
 • Fernández Carreira, Susana(audición e linguaxe)

Blog do departamento de Orientación.

Ver mais...

(5 materias comúns, 3 propias da modalidade e entre 2 e 3 optativas).

Materias comúns (troncais e específicas)

 • Filosofía
 • Lingua Castelá e Literatura I
 • Primeira Lingua Estranxeira I (escoller unha)
  • Alemán
  • Francés
  • Inglés
  • Portugués
 • Lingua Galega e Literatura I
 • Educación Física

Materias propias da modalidade

1. Modalidade de Ciencias

 • Matemáticas I
 • Física e Química
 • Bioloxía e Xeoloxía ou Debuxo Técnico I

2. Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais

2.1. Itinerario Humanidades

 • Latín I
 • Hª do Mundo Contemporáneo
 • Grego ou Literatura Universal

2.2. Itinerario Ciencias Sociais

 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais
 • Hª do Mundo Contemporáneo
 • Economía

Materias específicas opción e libre configuración

(mínimo dúas, máximo tres)Ata completar un máximo de 6 hh. Semanais.

A. Materias específicas de opción (mínimo dúas, máximo tres)

 • Bioloxía e Xeoloxía (4 hh.)
 • Debuxo Técnico I (4 hh.)
 • Grego I (4 hh.)
 • Literatura Universal (4 hh.)
 • Linguaxe e Práctica Musical (3 hh.)
 • Tecnoloxía Industrial I (3 hh.)
 • Cultura Científica (2 hh.)
 • Segunda Lingua Estranxeira I (2 hh.) a escoller unha:
  • Alemán
  • Francés
  • Inglés
  • Portugués
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación I (2 hh.)
 • Relixión (1 hh.)

B. Materias de libre configuración (máximo unha)

 • Antropoloxía (2 hh.)
 • Literaturas Hispánicas (2 hh.)
 • Robótica (2 hh.)
 • Comunicar en Alemán (1 h.)
 • Expresión vocal e coral (1 h.)
 • Léxico para a ciencia (1 h.)
 • Portugués oral (1 h.)
 • Proxectos de investigación en Bioloxía...
Ver mais...by Dr. Radut