Benvida

Benvidos á web do IES Ramón Otero Pedrayo.

 

 

 

IES Ramón Otero Pedrayo
Avda de Monelos s/n
15008 A Coruña
981 286 854

Asemblea ANPA

23/09/2014 18:30
Atlantic/Bermuda

Reunión Xeral Ordinaria da ANPA "ABRENTE" do IES Ramón Otero Pedrayo.

CONVOCATORIA

Reunión de nais e pais 2º-3ºe4ºESO

18/09/2014 19:00
18/09/2014 20:00
Atlantic/Bermuda

As 19.00 h no salón de actos do centro.

-Presentación do titor/a.

-Organización do centro e do curso.

-Organización do grupo.

-Documentación pdf

Reunión de nais e pais 1º ESO

17/09/2014 19:00
17/09/2014 20:30
Atlantic/Bermuda

As 19.00 h no salón de actos do centro.

-Presentación do equipo directivo.

-Organización do centro e do curso.

-Presentación do titor/a.

-Organización do grupo.

Documentación pdf

Calendario escolar 2014-2015

Calendario escolar 2014-15 da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Univesiraria.

Calendario escolar do centro no documentos adxuntos

Presentación:  luns 15 de setembro ás 12.00h

Comezo das clases: martes 16 de setembro ás 8.45h

Programa de idiomas en secundaria: INGLÉS

C omunicamos a p o s i b i l i d a d e d e matricularse n q u e o a l u m n a d o d e s t e c e n t r o , q u e o d e s e x e , p o i d a i n c o r p o r a r s e a o programa de idiomas en secundaria promovido polo Concello de A Coruña e que estamos a desenvolver neste centro. Os interesado poden inscribirse na web educativa do Concello www.edu.coruna.es.

Empresa colaboradora: ACTIVA. teléfono 981139248

Máis información: CARTEL PROGRAMA

Matrícula 2014-2015

INSTRUCIÓNS DE MATRÍCULA -  CURSO 2014-15

SOLICITUDE DE MATRÍCULA.  Na secretaría do centro facilitaranse os formularios necesarios para formalizar a matrícula, solicitude de matrícula e ficha do alumno. Tamén se pode descargar o formulario para a solicitude de matrícula dende esta páxina web, unha vez cumprimentado deberá ser entregado na secretaría do centro xunto co resto da documentación. Pódense descargar tamén outros formularios para solicitudes varias, transporte, axuda libros...

Listaxes definitivas de admitidos para o curso 2014-15

Publícanse as listaxes definitvas de alumnado admitido para o curso 2014-15.

Os interesados poderan interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, (ata o 12 de xuño).

- Alumnado procedente dos centros adscritos con reserva de praza: Listaxe 1

- Alumnado doutros centros con solicitude de admisión: Listaxe 2

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras 2014

axusdasle

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros educativos sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, na Comunidade Autónoma Galega, de:
- 1º, 2º, 3º e 4º ESO.
- 1º e 2º Bacharelato.
- Ciclos formativos de grao superior con módulo de lingua estranxeira.

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 28 de marzo e remata o día 28 de abril.

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se refire na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle

Escolarización en Bacharelato

Informamos que o IES Ramón Otero Pedrayo está adscrito o IES Monelos  aos efectos da escolarización do alumnado en bacharelato.

Ademais a área de influencia dos centros adscritos ao IES Ramón Otero Pedrayo, CEIP Ramón de la Sagra e CEIP María Pita; pasa a ser tamén área de influencia para o alumnado que soliciten escolarización en bacharelato no IES Monelos. En consecuencia a todos os alumnos desta área de influencia asignaráselles a máxima puntuación neste apartado.

Distribuir contido