Benvida

Benvidos á web do IES Ramón Otero Pedrayo.

 


 

 

IES Ramón Otero Pedrayo
Avda de Monelos s/n
15008 A Coruña
981 286 854

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras 2014

axusdasle

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros educativos sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, na Comunidade Autónoma Galega, de:
- 1º, 2º, 3º e 4º ESO.
- 1º e 2º Bacharelato.
- Ciclos formativos de grao superior con módulo de lingua estranxeira.

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 28 de marzo e remata o día 28 de abril.

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se refire na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle

Escolarización en Bacharelato

Informamos que o IES Ramón Otero Pedrayo está adscrito o IES Monelos  aos efectos da escolarización do alumnado en bacharelato.

Ademais a área de influencia dos centros adscritos ao IES Ramón Otero Pedrayo, CEIP Ramón de la Sagra e CEIP María Pita; pasa a ser tamén área de influencia para o alumnado que soliciten escolarización en bacharelato no IES Monelos. En consecuencia a todos os alumnos desta área de influencia asignaráselles a máxima puntuación neste apartado.

Probas de acceso a ciclos formativos 2014

Publicada a Orde do 5 de marzo de 2014 pola que se convocan as probas de acceso aos ciclos formativos para o ano 2014.

O prazo de inscripción para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio abrangue do día 31 de marzo ao 11 de abril de 2014, ambos os dous incluídos, é necesario ter 17 anos ou facelos no ano natural.

Máis información no Departamento de Orientación e no portal FP Portal FP

abalarMóbil


A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pon en marcha a aplicación abalarMóbil, que permitirá ás familias seguir a actividade educativa dos seus fillos dende calquera lugar, dunha forma rápida e cómoda a través dos seus dispositivos móbiles.

Plan Director 2º ESO

26/11/2013 - 00:45
26/11/2013 - 11:15
Etc/GMT+1

Charla para o alumnado de 2º ESO dentro do Plan Director para a Convivencia e a Mellora da Seguridade nos centros educativos.

Hora e lugar: 10.00-11.15 no salón de actos

Obxectivo:  Familiarizar ao alumnado coas Forzas e Corpos de Seguridade e motivalos na adopción de condutas pro-activas fronte aos riscos de seguridade que máis lles afectan como colectivo.

Temática: Riscos asociados ás novas tecnoloxías e acoso escolar.

Relator: Javier Saco (Inspector de policía nacional)

Bolsas USA e Becas High School

De interese para o alumnado de 4º ESO que no vindeiro curso 2014-2015 queira estudar en EEUU o Grao 11, equivalente ao 1º Bacharelato.

Bolsas USA (Concello de A Coruña). Prazo de solicitude: 18 de outubro - 4 de novembro.

Becas High School (Fundación Barrié). Prazo de solicitude: 4 de outubro - 18 de novembro.

Programa de linguas estranxeiras: INGLÉS

C omunicamos a p o s i b i l i d a d e d e matricularse n q u e o a l u m n a d o d e s t e c e n t r o , q u e o d e s e x e , p o i d a i n c o r p o r a r s e a o programa de linguas estranxeiras promovido polo Concello de A Coruña e que estamos a desenvolver neste c urso. Os interesado poden inscribirse na web educativa do Concello o chamando directamente a empresa ACTIVA ao teléfono 981139248

Máis información: CARTEL PROGRAMA INGLÉS

Calendario escolar 2013-2014

Calendario escolar 2013-14

Presentación:  luns 16 de setembro ás 12.00h

Comezo das clases: martes 17 de setembro ás 8.45h

Exames de setembro 2013

02/09/2013 - 00:00
03/09/2013 - 23:59
Etc/GMT+1

As probas extraordinarias de materias non superadas realizaranse nos días 2 e 3 de setembro. No documento adxunto figura o calendario de actividades do mes de setembro, en particular as horas dos exames para cada unha das materia e dos ámbitos.

Distribuir contido