Admisión Ciclos Formativos

 

                                            

ENLACE INFORMACIÓN PROCESO ADMISIÓN

                                            
  Enlace correo xunta    Xade
 
Acceso a SIXA
  Enlace Xunta
   
 
Enlace fprofEnlace a Platega
 

Google

 
 
                    

A solicitude de admisión deberá realizarse mediante o asistente informático vía web
para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.

Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática
xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante.

O impreso xerado pola aplicación informática indica
a documentación que cómpre achegar.

Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada, en prazo,
en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos
de formación profesional.

PRAZOS DE ADMISIÓN 

 

 

   
      Extraescenlace

A praia dos afogados

 

                                         

                                            
  Enlace correo xunta    Xade
 
Acceso a SIXA
  Enlace Xunta
   
 
Enlace fprofEnlace a Platega
 

Google

 
 
                    

O mércores 22 de xuño o alumnado

participante no programa de Éxito Escolar

terá a oportunidade de descubrir os escenarios

onde se desenvolve A praia dos afogados,

tema central de traballo do programa este curso escolar 

 

 

 

 

 

   
      Extraescenlace

O IES Ricardo Carballo Calero, aval de calidade

ies

O I.E.S. Ricardo Carballo Calero representa un aval de calidade para todo o seu alumnado polos seguintes motivos:

  ◊ Pola oferta educativa que ofrece: ESO, Bacharelato de Artes, Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades e Ciencias Sociais e os ciclos formativos da familia profesional de Imaxe Persoal.

 ◊ Pola participación do centro en programas de  mellora e  innovación. 

 ◊ Polas actividades extraescolares e complementarias ofertadas.

Abalar


Distribuir contido