IES Rio Cabe

  

Benvido á web do IES Río Cabe. Desde esta páxina inicial podes acceder aos diferentes bloques de contidos que se ofrecen. Nela estamos a traballar para ofrecer puntualmente toda a información que resulte de interesa para toda a comunidade educativa.

Así mesmo, na Aula virtual, os departamentos irán actualizando o seu material didáctico.

 

 

Horarios Diúrno Curso 2014/2015

A continuación, facendo click no curso correspondente, podedes descargar o horario do mesmo:

 

1ºA ESO      1ºB ESO      1º ESO-Ag/Desdobre

2ºA ESO      2ºB ESO

3ºA ESO       3ºB ESO       3ºESO-PDC1

4ºA ESO       4ºB ESO       4ºESO-PDC2

1ºA BAC     1ºB BAC

2ºA BAC     2ºB BAC

 

Ademáis, a continuación tedes en formato word as autorizacións que entregaron os titores o día da presentación para devolver asinadas ao centro:

- Autorización para actividades complementarias

- Proteción da imaxe

Comezo do curso das ENSINANZAS DE ADULTOS

As ensinanzas de adultos (ESA, BAC., CUALE, ciclo de Turismo e ciclo de fútbol) terán a súa presentación no salón de actos do centro o día 22 de setembro as 18:00 horas.

Becas do MECD para alumnos de niveis postobrigatorios

O 8 de agosto abriuse o prazo para solicitar becas do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Estas becas as poden pedir, entre outros, alumnos de Bacharelato ou de Formación Profesional. O prazo remata o 30 de setembro de 2014.

As persoas interesadas poden consultar toda a información na seguinte páxina web:

https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar.html

Nos seguintes enlaces poden consultarse os requisitos que deben cumprir os solicitantes:

          - Requisitos económicos

          - Requisitos académicos

          - Outros requisitos

A presentación da solicitude faise a través da páxina web do MECD mediante o formulario online, facendo click no link: "Acceso al servicio online".

Libros de texto 2014/2015 - Diúrno

 

Lista de libros de texto por curso e materias:

 

1º ESO                     2º ESO

3º ESO                     4º ESO

1º BAC                     2º BAC

 

Por outra parte a Consellería de Educación convoca axudas para a adquisicón de libros de texto destinadas a alumnado matriculado en educación secundaria obrigatoria no curso escolar 2014/2015.

As principais novidades desta convocatoria son:

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto (non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario).

2. O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos,  ao rematar o curso escolar 2014/2015 (xuño ou setembro, segundo o caso), a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros).

 Pódese obter máis información na páxina web da Consellería: http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria

 

Impreso de solicitude: "SOLICITUDE EN FORMATO PDF"

Documentación a presentar:

a) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.

Só no caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2012, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante.
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, ou do alumno igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31 de decembro de 2012:

  • Certificado emitido polo órgano competente do grao de discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%,
  • Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou
  • Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

c) No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa.

Titorías telemáticas

ATENCIÓN!. DISPOÑIBLE A ACTUALIZACIÓN Á VERSIÓN 1.0.4. DE abalarMóbil

Está dispoñible para a descarga dende a APP STORE (Apple) ou a  GOOGLE PLAY (Android) a versión 1.0.4 da aplicación.

Os usuarios de Android deberían ver actualizadas de maneira automática a súa aplicación. É posible (segundo a configuración do seu dispositivo) que precise conexión á wi-fi ou incluso un reinicio para que se produza a actualización. Os usuarios de iOS (iPad ou iPhone) precisarán acceder á APP STORE para facer a actualización dende alí.

Esta versión incorpora distintas melloras e soluciona diversos problemas, especialmente os da versión de iOS que xurdiron ao actualizar Apple ao iOS 7.

 

A través do espazo Abalar, o profesorado e os responsábeis do alumnado poden levar a acción titorial a través da internet. Só é necesario que ambas as dúas partes estean dadas de alta na plataforma (subscritas).

Hai dous camiños para acceder a esta fórmula de titorías:

1-Desde o espazo Abalar: mediante DNI electrónico, certificado da FNMT ou usuario e contrasinal.

2-Desde un móbil smartphone.

Para este segundo caso pode ver as instrucións neste vídeo.

Para poder utilizar a aplicación abalarMóbil os seus datos como responsable do alumno deben estar correctamente actualizados no centro. Por tanto se ten problemas para acceder contacte co centro para comprobar que os seus datos son correctos e están completos.

Guía da aplicación para as familias de abalarMóbil.

Descarga en pdf da guía de abalarMóbil.

Formulario para informar de incidencias coa aplicación abalarMóbil.

 

Obter en GOOGLE PLAY
  Obter en APP STORE

 

Información adicional sobre o Espazo Abalar:

Guía para as familias do Espazo Abalar (non de abalarMóbil)

Distribuir contido