Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Documentos de centro

RELACIÓN DEFINITIVA DE NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2013-14.

 

Seguindo as instruccións da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión de alumnado, e unha vez cumprido o procedemento previo, a Dirección do Centro fai públicas as LISTAXES DEFINITIVAS do alumnado NON ADMITIDO para o curso 2013/2014.

 

Esta listaxe estará disponible, tamén, no taboleiro da Secretaría do Centro.

 

Contra esta relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contando a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 


RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA O CURSO 2013-14.

 

Seguindo as instruccións da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión de alumnado, e unha vez cumprido o procedemento previo, a Dirección do Centro fai públicas as LISTAXES DEFINITIVAS do alumnado ADMITIDO para o curso 2013/2014.

 

Esta listaxe estará disponible, tamén, no taboleiro da Secretaría do Centro.

 

Contra esta relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contando a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2013/14

O Consello Escolar, en sesión celebrada o día 15 de maio de 2013 e, despois de baremar as solicitudes presentadas, aproba a relación provisional de admitidos e non admitidos para o curso escolar de 2013-2014 coa puntuación obtida. Esta lista de admitidos e baremados estará disponible, tamén, desde as 20 horas de hoxe, día 15 de Maio, no taboleiro da Secretaria do Centro.

Contra esta decisión cabe recurso ante o Consello Escolar durante os cinco días hábiles seguintes á publicación desta listaxe.

 

1º E.S.O. (XORNADA CONTINUA)

Nº APELIDOS E NOME

Admitido/a

PUNT.

1 Rico Souto, Sofía

Non

12

2 Pérez Alvarez, Alex

Non

9

3 Benade Troncoso, Nerea

Non

4

4 Deza González, Raquel

Non

4

5 González Fernández, Kevin

Non

4

6 Pereira Méndez, Alba  

Non

4

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: .....................0

 

2º E.S.O. (XORNADA CONTINUA)

APELIDOS E NOME

Admitido/a

PUNT.

1

Losada Teixeira, Diego Antonio

SI

3

2

Jones González, Lily

SI

0

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: .....................3

 

3º E.S.O. (XORNADA CONTINUA)

APELIDOS E NOME

Admitido/a

PUNT.

1

Sánchez Benade, María Helena

SI

0

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: .....................14

 

4º E.S.O. (XORNADA CONTINUA)

APELIDOS E NOME

Admitido/a

PUNT.

1

Fernández Álvarez, Nerea

SI

9

2

Iriarte Alonso, Noa

SI

0

3

Pérez Alvarez, Andrés

SI

0

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: .....................23

 

1º BACHARELATO CIENCIAS E TECNOLOXÍA (XORNADA CONTINUA)

APELIDOS E NOME

Admitido/a

PUNT.

1

Pérez Ramilo, Luis

SI

8,5

2

Esteban Meira, Telmo

SI

8

3

Alonso González, Francisco José

SI

6,5

4

Alvarez Corgo, David

SI

6

5

Cadenas Amandi, Miguel

SI

6

6

Cerviño Domínguez, Manuel

SI

6

7

Fernández Álvarez, David

SI

6

8

Piñeiro Rodrígues, Xeila María

SI

6

9

Carracedo Pérez, José Antonio

SI

5,5

10

Veloso Rodríguez-Gironés, Ana

SI

5

11

Alonso Fonterosa, Adrián

SI

3

12

Martínez Gonçálves, Estela

NON

3

13

Pino Pérez, Oscar

NON

1

14

González Alonso, Lucía

NON

0

15

López Alonso, Hugo

NON

0

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: .....................11

 

1º BACHARELATO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

(XORNADA CONTINUA)

APELIDOS E NOME

Admitido/a

PUNT.

1

Fernández González, Marta

SI

12

2

González Álvarez, Alba

SI

11,5

3

López Camacho, Paula

SI

9,5

4

Garrido Torres, Rosana

SI

9

5

Martínez Crisóstomo, Manuel

SI

9

6

Rodríguez Rodríguez, Marta

SI

9

7

Fernández Guillade, Emilia

SI

9

8

Rodríguez González, Samuel

SI

8

9

Barbosa Teixeira Marinho, Sofia

SI

8

10

Ubiña González, Víctor

SI

7

11

Crisóstomo Mazaira, Carlos

SI

7

12

Ordóñez Carrera, Sergio

SI

7

13

Muñiz Lafuente, Sara

SI

7

14

Rodríguez Pérez, Beatriz

SI

6,5

15

Alonso Sestelo, Iria

SI

5

16

Araújo Barros, Laura

SI

5

17

Nogueiras Filgueiras, Lara

NON

4,5

18

Carracedo Pereira, Sofía

NON

4

19

Suarez Sestelo, Nerea

NON

4

20

Fernández Estévez, Iván

NON

3,5

21

Parada Kügler, Adrián

NON

3,5

22

Vaqueiro Gómez, Cristina

NON

3

23

Núñez González, Paula

NON

3

24

Rodríguez Vaqueiro, Mario

NON

3

25

Troncoso Estévez, Juanma

NON

3

26

Otero Vicente, Claudia

NON

0

27

Pérez Lorenzo, Antía

NON

0

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: .....................16

 

 

2º BACHARELATO CIENCIAS E TECNOLOXÍA (XORNADA CONTINUA)

NÚMERO DE SOLICITUDES: ..............................0

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: .....................5

 

 

2º BACHARELATO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

(XORNADA CONTINUA)

APELIDOS E NOME

Admitido/a

PUNT.

1

Losada Teixeira, Miguel Ángel

SI

3

2

Alén Adelino, Jovana

SI

3

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: .....................10

 

NOTA:

Letras extraídas en sorteo público para o desempate: UK para o primeiro apelido e JÑ para o segundo apelido.

Distribuir contido

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 986600319

iessanpaio@edu.xunta.es