Repositorio de contenidos educativos

 • El mundo de Fantasmín Educación Infantil 19/04/2011

  El mundo de Fantasmín

  Con Fantasmín vas conseguir que o ordenador sexa o teu novo compañeiro de aprendizaxe e xogo. Axúdalle a superar as distintas probas ás que se ten que enfrontar.

 • División de números naturales: Guía turístico de tu ciudad 5º Curso Educación Primaria 29/04/2011

  División de números naturales: Guía turístico de tu ciudad

  A secuencia céntrase en traballar con divisións de números naturais. Nela búscase reflexionar e despois conversar sobre a relación existente entre as matemáticas e o mundo que nos rodea, centrándose no contexto do turismo na túa cidade.

 • Planeta Dixital 1º Curso Educación Secundaria 19/04/2011

  Planeta Dixital

  Con este traballo achéganse coñecementos de xeografía física, política, económica, social, de poboación e urbana. De forma que calquera docente do ensino poida tratar os diferentes temas con suma facilidade, con máximo aproveitamento do tempo e con gran atractivo para o alumnado.

 • A Prehistoria e a Idade Antiga en España 5º Curso Educación Primaria 19/10/2010

  A Prehistoria e a Idade Antiga en España

  Secuencia didáctica para o estudo das caracterí­sticas da Prehistoria e da Idade Antiga en España.

 • Prehistoria e Idade Antiga en España 1º Curso Educación Secundaria 07/12/2010

  Prehistoria e Idade Antiga en España

  Secuencia didáctica para o estudo das características da prehistoria e da idade antiga en España. Os cinco obxectos que o compoñen explican polo miúdo as formas de organización e cultura das sociedades primitivas na Península Ibérica.

 • Prehistoria y Edad Antigua 5º Curso Educación Primaria 15/10/2010

  Prehistoria y Edad Antigua

  Breve presentación sobre a Prehistoria e a Idade Antiga.

 • A luz 5º Curso Educación Primaria 27/09/2010

  A luz

  Secuencia didáctica destinada ao estudo da luz, as súas

  propiedades e os seus efectos sobre os materiais, incluí­ndo

  conceptos básicos do funcionamento e uso das lentes.

 • Prismas 5º Curso Educación Primaria 01/12/2010

  Prismas

  Nesta unidade repasarase o concepto de corpo xeométrico e os seus tipos (poliedros ou redondos), o concepto de polígono, a diferenza entre poliedros regulares e irregulares e os seus elementos, para posteriormente pasar a analizar máis detidamente os prismas.

 • Penpals 5º Curso Educación Primaria 28/09/2010

  Penpals

  Nesta sección, o usuario deberá aprender a dar información sobre si mesmo e outras persoas: nome, idade, procedencia, familia, etc.

 • A school day 5º Curso Educación Primaria 19/04/2011

  A school day

  O alumnado do CEIP de Petelos preséntanlles o seu centro aos compañeiros e compañeiras doutros colexios mediante textos orais e escritos en galego e en inglés, empregando música e videos.