Repositorio de contidos educativos

 • El mundo de Fantasmín 1º Curso Educación Infantil 19/04/2011

  El mundo de Fantasmín

  Con Fantasmín vas conseguir que o ordenador sexa o teu novo compañeiro de aprendizaxe e xogo. Axúdalle a superar as distintas probas ás que se ten que enfrontar.

 • O aforcado de San Xoán 5º Curso Educación Primaria 16/12/2010

  O aforcado de San Xoán

  Xogo do aforcado co que podemos practicar léxico e ortografía dun xeito divertido.

 • A Prehistoria e a Idade Antiga en España 5º Curso Educación Primaria 19/10/2010

  A Prehistoria e a Idade Antiga en España

  Secuencia didáctica para o estudo das caracterí­sticas da Prehistoria e da Idade Antiga en España.

 • A Idade Media en España 5º Curso Educación Primaria 20/12/2010

  A Idade Media en España

  Secuencia didáctica destinada ao estudo do período histórico que comprende a Idade Media en España: dende a caída do Imperio Romano e as invasións xermanas no s. V, ata o descubrimento de América en 1492.

 • División de números naturales: Guía turístico de tu ciudad 5º Curso Educación Primaria 29/04/2011

  División de números naturales: Guía turístico de tu ciudad

  A secuencia céntrase en traballar con divisións de números naturais. Nela búscase reflexionar e despois conversar sobre a relación existente entre as matemáticas e o mundo que nos rodea, centrándose no contexto do turismo na túa cidade.

 • A vida do bosque II Educación Infantil 19/04/2011

  A vida do bosque II

  Os xogos están escondidos polo bosque, coa súa busca, poderás acceder a eles, e, deste xeito a unha actividade.

 • Planeta Dixital 1º Curso Educación Secundaria 19/04/2011

  Planeta Dixital

  Con este traballo achéganse coñecementos de xeografía física, política, económica, social, de poboación e urbana. De forma que calquera docente do ensino poida tratar os diferentes temas con suma facilidade, con máximo aproveitamento do tempo e con gran atractivo para o alumnado.

 • Prehistoria e Idade Antiga en España 1º Curso Educación Secundaria 07/12/2010

  Prehistoria e Idade Antiga en España

  Secuencia didáctica para o estudo das características da prehistoria e da idade antiga en España. Os cinco obxectos que o compoñen explican polo miúdo as formas de organización e cultura das sociedades primitivas na Península Ibérica.

 • Maremáticas Educación Infantil 19/04/2011

  Maremáticas

  Actividades de matemáticas ambientadas no mundo mariño.

 • Penpals 5º Curso Educación Primaria 28/09/2010

  Penpals

  Nesta sección, o usuario deberá aprender a dar información sobre si mesmo e outras persoas: nome, idade, procedencia, familia, etc.