Repositorio de contidos educativos

 • A competencia comunicativa en 1º e 2º de ESO 1º Curso Educación Secundaria 09/09/2014

  A competencia comunicativa en 1º e 2º de ESO

  Curso orientado á adquisición de habilidades comunicativas, que lle permitirán ao alumnado acadar os obxectivos específicos da área de Lingua Galega e Literatura pero que ao mesmo tempo o doten de ferramentas valiosas para conseguir tamén mellores resultados noutras disciplinas.

 • Cinema 1º Curso Educación Secundaria 09/09/2014

  Cinema

  "Cinema" é unha unidade didáctica dividida en en 9 apartados fundamentais: Grammar (Adverbs of frequency e Wh-words), song, functions (expresar datas), vocabulary (the year), extra-curricular (plástica: o cine) , cities (Dublin), web task (o mundo do cine), celebrities (Spielberg) e special dates (I

 • Myths 1º Curso Educación Secundaria 09/09/2014

  Myths

  "Myths" é unha unidade didáctica dividida en en 9 apartados fundamentais: Grammar (Present Continuous), song, functions (conversacións telefónicas), vocabulary (animais), extra-curricular (literatura: mitos e lendas) , cities (Edinburgh), web task (mitos e lendas gregos a romanos), celebrities (John

 • At school 1º Curso Educación Secundaria 08/09/2014

  At school

  "At school" é unha unidade didáctica dividida en en 9 apartados fundamentais: Grammar (verbos auxiliares be e have e os pronomes persoais), song, functions (expresar intereses), vocabulary (school objects), extra-curricular (matemáticas: formas xeométricas), cities (Londres), web task (organizar unh

 • In the city 1º Curso Educación Secundaria 08/09/2014

  In the city

  "In the city" é unha unidade didáctica dividida en en 9 apartados fundamentais: Grammar (There is/There are e comparativos), song, functions (direccións), vocabulary (Places in the city), extra-curricular (Social Science: Climate and living things), cities (New York), web task (Martin Luther King),

 • Under the sea 1º Curso Educación Secundaria 08/09/2014

  Under the sea

  "Under the sea" é unha unidade didáctica dividida en en 9 apartados fundamentais: Grammar (Presente simple), song, functions (rutinas diarias), vocabulary (Countries and nationalities), extra-curricular (ecosistemas mariños) , cities (Sydney), web task (o conflito palestino-israelí), celebrities (Ga

 • Is there anyone under your bed? 5º Curso Educación Primaria 03/09/2014

  Is there anyone under your bed?

  Unidade didáctica dentro do proxecto “Reading is flying” totalmente aberta e flexibles para que o profesorado a adecúe ás circunstancias reais dos seus alumnos.

 • Los Papas 1º Curso Educación Secundaria 03/09/2014

  Los Papas

  Obxecto dixital educativo con numerosas actividades interactivas para traballar a historia do papado, dende San Pedro ata o Papa Francisco.

 • The new teacher 5º Curso Educación Primaria 03/09/2014

  The new teacher

  Unidade didáctica dentro do proxecto “Reading is flying” totalmente aberta e flexibles para que o profesorado a adecúe ás circunstancias reais dos seus alumnos.

 • Wakanda 5º Curso Educación Primaria 03/09/2014

  Wakanda

  Unidade didáctica dentro do proxecto “Reading is flying” totalmente aberta e flexibles para que o profesorado a adecúe ás circunstancias reais dos seus alumnos.