Repositorio de contidos educativos

 • Estadística 5º Curso Educación Primaria 12/11/2012

  Estadística

  Unidade didáctica para traballar o tema da estatística dentro do proxecto "Contamos co deporte". Estudamos o concepto, tipos de gráficas (barras e columnas, circulares, pictogramas,...), media e moda, e plantexamos diferentes problemas.

 • Figuras planas 5º Curso Educación Primaria 12/11/2012

  Figuras planas

  Unidade didáctica dentro do proxecto "Contamos co deporte".
  Traballamos: o concepto de figura plana, clasificación, elementos da circunferencia, unidades de lonxutude, elementos dun polígono e resolución de problemas.

 • Números naturales 5º Curso Educación Primaria 12/11/2012

  Números naturales

  Unidade didáctica dentro do proxecto "Contamos co deporte". Nela traballamos: operacións con números naturais, con números decimais, fraccións, representación de fraccións e resolución de problemas.

 • As táboas de multiplicar 2º Curso Educación Primaria 31/10/2012

  As táboas de multiplicar

  Aplicación feita co editor de xogos "Fórmula20" de Fran Macías na que dous alumnos compiten para ver quen remata antes un circuito de coches respostando ben 20 preguntas sobre a táboa de multiplicar. O que acerta conserva a quenda ata que falla.

 • Encrucillados temáticos 4º Curso Educación Primaria 31/10/2012

  Encrucillados temáticos

  Encrucillados para traballar o vocabulario en galego.

 • Caza do Tesouro: vanitas vanitatum 4º Curso Educación Secundaria 29/10/2012

  Caza do Tesouro: vanitas vanitatum

  Esta Caza do Tesouro está ideada para alumnos e alumnas de 4º da ESO e Bacharelato nas áreas de Relixión, Ciencias Sociais e Educación Plástica e Visual.
  Nela estudamos o termo latino de "Vanitas" e un percorrido polas artes.

 • MiniQuest: San Pablo 2º Curso Educación Secundaria 29/10/2012

  MiniQuest: San Pablo

  MiniQuest ideada para alumnos e alumnas de 1º e 2º da ESO nas áreas de Relixión e Ciencias Sociais.
  Nela trabállase a figura de Pablo de Tarso: a súa biografía, as Cartas Paulinas,...

 • WebQuest: Santa María de Cambre 4º Curso Educación Secundaria 29/10/2012

  WebQuest: Santa María de Cambre

  Esta WebQuest está ideada para alumnas e alumnos de 4º da ESO e Bacharelato nas áreas de Relixión, Ciencias Sociais e Educación Plástica e Visual.
  Coa webquest intentamos respostar á pregunta: "Que papel xoga a igrexa de Santa María de Cambre na arte románica?".

 • El cuerpo humano en movimiento 4º Curso Educación Primaria 25/10/2012

  El cuerpo humano en movimiento

  Estudo e coñecemento do corpo humano para mantelo san ofrecendo as pautas axeitadas para elo

 • El cuerpo y su cuidado 6º Curso Educación Infantil 25/10/2012

  El cuerpo y su cuidado

  Secuencia didáctica para o recoñecemento das partes principais do propio corpo. Os cinco obxectos que a compoñen explican onde están e para qué serven as partes do corpo e traballan a discriminación auditiva e visual das mesmas.