Repositorio de contidos educativos

 • A localidade e a poboación 4º Curso Educación Primaria 14/03/2013

  A localidade e a poboación

  ODE para traballar o concepto de localidade e poboación: a representación no plano, a paisaxe, clasificación de localidades segundo o tamaño, distribución e tipos de poboacións,...

 • The biosphere 1º Curso Educación Secundaria 02/03/2012

  The biosphere

  O tema central en torno ao cal xira esta unidade é o seres vivos. Trátanse aspectos diferentes en canto á súa organización, as súas características específicas que os distinguen do material inerte, como tamén a necesidade de clasificalos de forma xerárquica.

 • Elements of Visual Language 1º Curso Educación Secundaria 07/05/2012

  Elements of Visual Language

  Unidade bilingüe (inglés-galego) para a aprendizaxe dos elementos da linguaxe visual: punto, liña, forma, volume, espazo, valor, cor e textura.

 • Learning English 6º Curso Educación Primaria 20/09/2013

  Learning English

  Paquete Ardora con actividades sobre léxico en inglés

 • Toys 6º Curso Educación Infantil 24/10/2012

  Toys

  Xogo didáctico para aprender vocabulario relacionado cos xogos e xoguetes e favorecer hábitos e rutinas nestas idades.

 • Brincando nas letras co deporte 1º Curso Educación Secundaria 05/02/2014

  Brincando nas letras co deporte

  Divertimento para traballar nomes de deportes, obxectos que se utilizan, accións,...

 • Os traballos dos servizos 3º Curso Educación Primaria 19/03/2013

  Os traballos dos servizos

  ODE para traballar as prefesións relacionadas co sector terciario ou servizos.

 • Webquest: Unha tarde divertida 4º Curso Educación Primaria 04/06/2012

  Webquest: Unha tarde divertida

  Webquest para traballar a competencia dixital e matemática e valores como a cooperación, a participación democrática, o consumo responsábel, a alimentación saudábel, a solidariedade,...

 • O caldeiro das historias 1º Curso Educación Primaria 07/02/2013

  O caldeiro das historias

  Aplicación para introducir aos alumnos no mundo da creación literaria cos ingredientes necesarios para facer un conto.

 • Vaia tropa! 5º Curso Educación Primaria 27/11/2012

  Vaia tropa!

  Actividades encamiñadas á adquisición dunha boa competencia lectora a partires da lectura do libro "Vaia tropa!" de Antón Cortizas e publicado por Xerais. O libro ten un salto condicionado polo que para poder avanzar hai que respostar correctamente nas primeiras páxinas.