Acordo de colaboración Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional e nas ensinanzas deportivas.

Temática: 
Impartición de ensinanzas
Etiquetas: