Acordo de colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria

Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria para impartir programas formativos de formación profesional básica e programas específicos para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional.

Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Outros
Etiquetas: