Cursos de formación para o emprego en centros educativos que imparten ensinanzas de FP

Asinouse en Santiago de Compostela, o 13 de marzo de dous mil quince o Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Traballo e Benestar para a coordinación das ofertas de formación profesional nos centros que impartan ensinanzas de formación profesional da nosa Comunidade Autónoma.

Temática: 
Impartición de ensinanzas
Temática: 
Outros
Etiquetas: